A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doelfuncties niet reduceren tot basisfuncties!


Wat is dit?

Afgeplat leven krijg je als je bijvoorbeeld zegt: "In de politiek gaat het toch om de macht?; In de business en in de vakbeweging gaat het toch om de knikkers?; In het huwelijk gaat het om de seks?; In het leger gaat het toch om geweld?" Deze mentaliteit herleidt het leven tot macht, geld, seks en geweld.

 

Hier ga je de doelfuncties terugbrengen tot de basisfuncties. Natuurlijk is het zo dat de politiek alles met macht heeft te maken, dat bedrijven en vakverenigingen alles met geld hebben te maken, dat je je een huwelijk niet kunt voorstellen zonder seks, dat een leger niet zonder wapens kan. Dat is allemaal waar.

 

Maar het gaat in de politiek uiteindelijk niet om de macht, maar om het waarborgen van een menswaardige en rechtvaardige samenleving.

Het gaat in het bedrijf uiteindelijk niet om de winst en de productie, maar om het rentmeesterschap.

Het draait in het huwelijk niet om de seks, maar om de liefde, wederzijdse aanvaarding en trouw.

Het draait in het leger niet om het gebruik van geweld, maar om het handhaven van de vrijheid en een menswaardig bestaan.