A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraham gezien


 

Abraham gezien

Niemand die 50 jaar is geworden, heeft Abraham gezien. 

Ook Jezus niet. De Joden dachten dat Jezus  bedoelde dat Hij Abraham gezien had

De Joden zeiden  tot Jezus: U bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham gezien?

50 jaar, was de leeftijd waarop de Levieten met pensioen gingen.Abraham en de profeten zijn  gestorven en u beweert dat iemand die uw woord bewaart de dood niet zal zien?

Zoiets kan toch alleen maar iemand zeggen die krankzinnig is?

Jezus:Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd  mijn dag te zien en hij heeft die dag gezien.

Abraham heeft door het geloof uitgezien naar de vervulling van Gods belofte. In zijn nageslacht  zou de hele wereld gezegend worden. In de geboorte van Izaäk heeft hij daarvan al de voorlopige vervulling gezien.

 

Jezus wil zeggen, dat Abraham wel geloofde in de vervulling van Gods beloften.Deze zijn uiteindelijk in de komst van Jezus (Mijn dag) in vervulling gegaan.

Jezus zegt:.Als jullie mijn woord bewaren, zal de waarheid jullie vrijmaken. Daarop antwoorden de joden.”Nooit zijn we van iemand slaven geweest.

We zijn kinderen van Abraham!!”. Wat denkt U wel! Wat een pretenties hebt U! Maar als jullie kinderen van Abraham zijn, hoe kunnen jullie dan Mij willen doden? Zijn jullie wel echte Abrahamkinderen?

 

Tijdens zijn aardse leven heeft Abraham de komst van de Messias met blijdschap verwacht

Het ‘zien’ van Abraham heeft dus de betekenis van ‘uitzien’van Abraham zelf!!