A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hoe de aanvallen op het christelijk geloof weerleggen?


 

 Verdediging geloof

In de apologie gaat het om de verdediging van het christelijk geloof.

Er zijn er vier pijlen  tegen het christelijk geloof waar men vanuit gaat.

1) Het bestaan van God kun je niet bewijzen.

2) Wonderen zijn onmogelijk, want tegennatuurlijk.

3) De bijbel is een doodgewoon menselijk boek

4) Lijden is in strijd met Gods liefde

Verlichting

Voedingsbodem voor het bestrijden  van het christelijk geloof stamt uit de Verlichting

Een bovennatuurlijke, onzichtbare wereld kan niet bestaan, want onvoorstelbaar

Natuurwetenschappelijk is het absurd om aan te nemen dat er een metafysische wereld bestaat.

Scherpste aanvallen op geloof in de 19e eeuw kwamen van Freud, Feuerbach en Nietzsche.

Zij beweerden dat heel het christelijk geloof  een projectie  is (zie bij projectie)

Zij worden de meesters van het wantrouwen genoemd.

Het Griekse woord  ‘apologia’ komt voor in 1 Petrus 3 : 15

 “Altijd bereid om verantwoording (apologia) af te leggen van de hoop die in u is.”

Iedereen heeft een vóórwetenschappelijk uitgangspunt als geloof.  Ook de niet-christen

Op allerlei wijzen wil men zich te weer stellen tegen de aanvallen op het christelijk geloof