A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heel Noord-Afrika gaf zich gewonnen aan de islam, maar de Armeniers zijn trouw gebleven aan Christus


Armenië is het eerste volk waarvan de koning overging tot het christendom. In 301 aanvaardde koning Tiridades het christendom als staatsgodsdienst. In tegenstelling tot de omringende landen is het Armeense volk nog steeds een christelijk volk.

 Paasklokken Jerevan

 Als je met Pasen een bezoek brengt aan  Jerewan, de hoofdstad van het  Armenië in de voormalige Sowjet-Unie, hoor je overal de paasklokken luiden. ! Armenië is nu uitééngerukt in drie delen: de voormalige Sowjet-Unie, Turkije en Iran

Zij zeggen zelf dat hun bakermat gezocht moet worden rondom de berg Ararat, in het uiterste oosten van Turkije. In 1985 hebben wij dit gebied bezocht.

Ani

Zeer indrukwekkend vond ik het bezoek aan de ruïnes van Ani, op 3 kilometer afstand van de Russische grens. Ani was de hoofdstad en telde in de Middeleeuwen 100.000 inwoners. Daar heeft de Armeense bouwkunst haar hoogtepunt bereikt

Nergens heb ik op zo’n kleine oppervlakte zoveel imposante ruïnes van kerken en kathedralen gezien als hier. Van verschillende van die kathedralen stonden de muren nog gedeeltelijk overeind. De fraaiste kathedraal is de kathedraal van Gregorius. Gegrorius wordt beschouwd als de apostel van Armenië.

Boven één van de poorten die gespaard gebleven zijn, lazen we opschriften in de Armeense taal met het typische Armeense alfabet.

Eigen alfabet

In het jaar 406 heeft een monnik met de naam Mesrob een eigen Armeens alfabet ontworpen waardoor het Grieks als schrijftaal overbodig werd. Zo ontstond er een boeiende Armeense literatuur

Het communisme heeft het christelijk geloof nooit kunnen blussen. Integendeel.

Het is voor het Armeense volk de diepste oorzaak geweest dat het zijn identiteit heeft behouden, te midden van een communistische en een moslim-omgeving. Heel Noord-Afrika gaf zich gewonnen aan de islam, maar de Armeniërs zijn trouw gebleven aan hun Heer.

 

 Etsmiadin

De meeste Armeniërs wonen nu in de voormalige Sowjet-Unie. Daar, in Etsmiadin, zetelt ook de geestelijke leider van de Armeniërs, de zogenoemdekatholiekos. Priesters mogen gehuwd zijn en de bisschoppen worden uit de monniken gekozen.

De Armeniërs zijn vaak vervolgd. Door Turken, maar ook door Koerden, die de welvaart van de Armeniërs niet konden uitstaan. In tegenstelling tot de Koerden waren zij erg ondernemend, kunstzinnig en rijk.

 

Koerden

Waarom hebben ze vooral ook van de Koerden geleden ? Toen het in de zestiende eeuw een onderdeel werd van het Osmaanse rijk, werd onder Sultan Selim I Koerdische nomaden gehuisvest in de regio van de Armeniërs. Zij kregen van de sultans allerlei voorrechten en langzamerhand ontwikkelden zij zich tot de echte heren van het land, die de Armeniërs willekeurige schattingen oplegden

Dieptepunt

Dieptepunt in de geschiedenis van dit volk waren de jaren 1894-1895, het jaar 1909 en de jaren 1915-1916, toen een volkerenmoord de belangrijkste centra van Armenië trof. Duizenden van hen zijn in die tijd gevlucht naar andere landen.

Heel bekend is wat zich heeft afgespeeld rond Musa-Dagh de Mozesberg in Syrië. Vijfduizend Armeniërs waren deze berg op gevlucht om te ontkomen aan de bloedbaden, aangericht in de vlakte. Wekenlang doorstonden zij de aanvallen van de Turkse politie en militie. Franz Werfel schreef er een boek over Veertig dagen op de Musa-Dagh. Het werd het nationaal epos van het Armeense volk.

In Amsterdam is op zondag 26 november 1989 onder grote belangstelling het kerkgebouw “De Heilige Geest” aan de Kromboomsloot opnieuw in gebruik genomen.