A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anonimiteit :Schaalverkleining maakt de ander nabijer


Een van de kenmerken van de huidige samenleving is de anonimiteit.

Anonimiteit wordt gestimuleerd door megakerken  en megascholen

Die anonimiteit heeft twee kanten.  De mensen kennen mij niet. En ik ken de mensen niet

Vooral dit laatste  is een bedreiging voor de solidariteit.

Want waarom zou ik me inzetten voor iemand die ik niet ken?

Mensen uit een wijk of kerk kennen elkaar niet meer.

Hun problemen gaan daardoor aan mij voorbij.  Ze moeten zichzelf maar redden.

Grootschalige kerken, gefuseerde kerken zijn een bedreiging voor de gemeenschap.

Niet een  schaalvergroting maar schaalverkleining bevordert het omzien naar elkaar

 

Nabijheid organiseren

Nabijheid zou georganiseerd moeten worden. Hoe kan de ander mij meer nabij worden?

Breng mensen met elkaar in contact!

Dat is nog beter dan heropvoedingscampagnes en morele appèls.

Enkeling

Het is mij opgevallen dat Jezus altijd de enkeling opzoekt, nooit de massa

Hij geeft naamlozen een naam en waarde aan hen die zich waardeloos voelen

Straks krijgen we een nieuwe naam (Openb 3,12) en wordt onze anonimiteit opgeheven