A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zij zijn Arameeers en spreken de taal van Jezus


 

 Arameeers

De Assyrische christenen worden ook wel aangeduid als de Syrisch-Orthodoxen.

Het zijn echter Arameeërs. (Zie bij bijbelse plaatsen onder Aram).

Die kerk leeft in Turkije, Syrië en Irak. Velen van hen zijn gevlucht naar Europa. De Turken en anderen willen de naam Arameërs niet noemen.

Nederland

In Nederland woont een belangrijk deel in Oldenzaal, Rijssen, Hengelo en Enschede. In Turkije worden deze Assyriërs niet als een etnische groep erkend.

Aramese dorpen hebben een Turkse naam gekregen en Aramese achternamen zijn verboden. Een belangrijk centrum  voor de Aramese christenen troffen we indertijd aan in Midyat. Ook in Dyarbakir in Oost-Turkije. Er wordt gezwegen over de genocide op Assyriërs en Armeniërs in de vorige eeuw. Negentig % van de Assyrische christenen is toen uitgemoord.

De Assyrische christenen  hebben een etnische identiteit. Bij hen speelt het afscheidingsideaal niet, maar wel bij de Koerden. In Turkije wonen  er slechts 30. 000 , maar in Irak twee miljoen en in Syrië anderhalf miljoen. In Irak wordt wel gelobbyd voor eigen zelfstandig gebied door de Assyrischen.

De benaming Assyriërs is dus niet juist. De correcte naam is Arameeërs. Zij zijn leden van de Oost-Syrische Nestoriaanse kerk. De oude Assyriërs bestaan al lang niet meer.

De huidige identificatie van een groep Arameeërs van Mesopotamië met  de Assyriërs is een uitving van anglicaanse missionarissen. Wat was het geval ? In het jaar 1552 was de Oost Syrische kerk van de Nestorianen gesplitst in twee groepen.

 Chaldeeen

De Arameeërs die zich aansloten bij Rome werden Chaldese Christenen genoemd.

De Arameeërs die dat niet deden kregen de naam Assyrische christenen. 

 De anglicaanse zendelingen gingen de Arameeërs die zich niet bij Rome hadden aangesloten  bewust Assyrische christenen noemen, welke naam al spoedig inburgerde. Feitelijk onjuist dus.

Elke identificatie van de Arameers met de Chaldeeën of Assyriers is onjuist.

Het Aramees als Assyrisch te betitelen is ook onjuist ( zo zegt Gabriel Sengo voorzitter van de St. Arameeërs van Arma-Naharaim. Hij oefent daarmee terecht kritiek op. mevr. Tunc lid van de provinciale staten van Overijssel, die deze identificatie wel toepaste!!)

De Oost Syrische kerk wordt nu genoemd “Heilige Apostolische Assyrische  Katholieke kerk van het Oosten". Onjuist dus. Het gaat om Aramese christenen.