A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bestaan er buitenaardse beschavingen?


 

 Bijbelse plaats

Is de aarde wel een bijbelse plaats? Ja zeker.

De aarde wordt vaak in de bijbel genoemd. In Genesis lezen we ‘In den beginne schiep God hemel en aarde.’Dit is een vaststaande term voor heel de hele kosmos, het hele heelal.

De aarde is niet uit zichzelf ontstaan, nee, in beginsel (dat betekent de uitdrukking  ‘in den beginnne’ ) heeft God alles geschapen.Vergeleken met de duizelingwekkende afstanden  in de kosmos, is de aarde nog veel kleiner dan een speldenknop.

Denk eens aan de sterren die je in de nacht kunt zien.

 Eén van die sterren is de zon. Deze ster staat relatief dicht bij de aarde: op een afstand van 150 miljoen km! Het mogen ook geen anderhalf miljoen km méér zijn, want dan zou de aarde een ijsklomp zijn.

Zo nauwkeurig heeft de Schepper die afstanden ingesteld. Onze aarde is maar een piepklein planeetje van ons zonnestelsel. En dan te beseffen dat de zon op haar beurt slechts één van de 200 miljard zonnestelsels is!!

 Verrukking

Met de psalmdichter slaan wij onze handen  inéén van verbazing en roepen wij het verrukt uit:O Here, onze Here, hoe héérlijk is uw naam op de ganse aarde! En dan voegen we er tegelijk met hem aan toe:Wat is dan de mens dat U naar hem omziet!(Psalm 8)

Op deze satellietfoto zie je heel duidelijk de  uitgestrekte bossen van Brazilië

Wereldbeeld

De bijbelschrijvers  stelden zich de aarde voor als een platte schijf, die op het water dreef. Aan alle kanten van de aarde was water; boven  de aarde was water, op zij water en onder de aarde was water.

 

 Drie verdiepingen

In de tien geboden lezen we dat Israel zich geen afbeelding van iets mochten maken  ‘van iets dat op aarde is en in het wateren onder de aarde is’ en vervolgens daarvoor neerknielen.In Psalm 24 lezen we van de aarde “God heeft haar op zeeën gegrondvest” Maar nu moeten we niet weewarig op deze beschrijving neerkijken, omdat wij het beter weten.De bijbel is geen handboek voor natuurwetenschap.In Genesis lezen we niet hoe God de aarde  heeft geschapen, maar wel dat Hij ze heeft geschapen.En dat was revolutionair. In de oertijd ging men uit het van het cyclische denken, waarin alle dingen in een eindeloze kringloop ontstonden, teloor gingen en weer terugkwamen .In den beginne= (dat is in beginsel) was het echter God die de aarde schiep.Met de bijbel doet het linaire denken zijn intrede. De aarde kent een begin en de aarde kent een einde.We komen ergens vandaan en we gaan ergens naar toe.De bijbel vertelt ons niet hoe oud de aarde is en hoe deze  precies is ontstaan. De aarde kan best miljarden jaren oud zijn en er kan ook evolutie plaats gevonden hebben De bijbel geeft geen wetenschappelijk  antwoord. De bijbel roept ons op tot geloof.

Op deze foto kun je duidelijk zien, dat de aarde rond is. Zie je  heel boven aan Arabië? In het midden zie je Afrika en rechts het grote eiland Madagascar. Als je de aarde vergelijkt met de duidelingwekkende afstanden in het heelal, is ze relatief gesproken, nog kleiner dan een speldenknop. Neem nu bijvoorbeeld eens de dichtstbijzijnde ster, Proxima.De afstand van de aarde tot deze ster is ongeveer 40.000 miljard kilometer. Tussen haakjes:de afstand   van de aarde tot de maan is ‘slechts’ een half miljoen kilometer!)Een enkele reis Proxima zou met een space shuttle 500.000 jaar duren! En we moeten ook weer terug. Nee  zo ver zullen we nooit komen. Een vakantietrip naar Proxima zit er niet in.Het licht doet er al 4 jaar over om die afstand te overbruggen en het licht heeft een snelheid van 300.000 km per sekonde! In één sekonde zeven keer om de aarde.En dan denken we nog slechts aan ons eigen sterrenstelsel. We hoeven dus helemaal niet te denken aan ruimtereizen naar de tien miljard sterrenstels buiten onze eigen Melkweg.Wat is in de ruimte van het heelal de aarde een nietig stofkorreltje! En dan te bedenken dat die God die de Orion en de Pleiaden schiep en de miljarden sterrenstelsels ontwierp, uitgerekend op dat piepkleine stofkorreltje, dat de aarde heet (en om zo’n onbenullig sterretje  als de zon draait), is komen wonen? God is mens geworden op dit stofkorreltje.God is groot in zijn schepping van de aarde, maar hoe groot is Hij dan wel niet in zijn neerbuigende liefde?

Bestaan er buitenaardse beschavingen?

Zijn wij mensen de enige levende wezens in de kosmos? Zijn er buiten de aarde nog andere beschavingen?

 Als je de duizelingwekkende afstanden van het heelal ziet, is het dan niet  verbazingwekkend  om te denken dat de aarde en de mens daarop een uitzonderingspositie innemen?

Totnutoe is de aarde het enige bekende hemellichaam waar leven op voorkomt! Voorzover wij weten is de aarde uniek.

De goden waren geen kosmonauten en de UFO’ s zijn hoogstens psychische projecties van het verlangen naar bovenaardse verlossende gebeurtenissen.