A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

De ark was geen magisch middel, maar teken van Gods Verbond


 

 Verbondskist

Israël nam een kist mee het slagveld op Het was een kist bedekt met doeken en gedragen door priesters.
Dan wist men dat God de HEER voor hen zou strijden.

Was die verbondskist dan een soort talisman?  De volkeren rond  Israel namen altijd hun goden mee naar het slagveld.

Al vrij spoedig werd de terafim in je zadeltas of een amulet om je nek een middel waardoor je onaantastbaar was voor de pijlen van de vijand. Israel nam die kist ook mee  in de strijd tegen de Filistijnen.

 Geen magisch medium

Het ging toen echter helemaal verkeerd. Had die kist soms in de tabernakel in Silo moeten blijven? Nee, zeker niet. Zelfs David nam de ark mee naar het legerkamp.Een soort talisman dus?  Nee, want een kist ontleent haar waarde aan wat er in zit.

En  wat zit er dan in die verbondskist? Er zat hier geen magisch voorwerp in, maar een contract onuitwisbaar in steen gebeiteld.”Ik ben jullie God en jullie zijn van Mij”. De tien geboden dus.Doe dan niets buiten Mij om. Wie de ark dus meenam in de strijd nam  dus niet God zelf mee, maar een contract!.Maar dan moet je het hele contract serieus nemen.

Het volk Israel dat de ark meenam in de strijd tegen de Filistijnen beschouwde de ark echter als een talisman, een magisch middel en  niet als een verbondsteken.En als je je niet om God bekommert, mag  je de ark ook niet zien als een redmiddel Een talisman werkt automstisch maar, een verbond nooit.Een talisman dient om hogere machten te dwingen jou te beschermen

Deksel met bloedspatten

Wordt de verbondskist dan geen permanente aanklacht? Nee, want die verbondskist heeft een deksel vol bloedspatten.Die spetters spreken van onverdiende verzoening. Het deksel waar de cherubs hun vleugels bovenuit hebben gespreid heet het verzoendeksel.Daarom heeft dit deksel ook een warme kleur. Leven binnen dit  contract kent  daarom ook dankbaarheid.Waar de ark verschijnt, wordt nederigheid vereist en moet Israel van genade en afhankelijkheid leven. De ark was geen talisman.Als de Israël ten strijde trok met de ark, moest het weten dat het van verzoening en genade leeft.