A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrouwen 5 Prostituee


Een van de Farizeeën nodigde Hem uit voor de maaltijd(Luc.7:36) 

 

Simon nodigt Jezus uit voor een maaltijd

Daags tevoren had Jezus nog een man met een 'berenklauwtje' genezen op de sabbat!!

Simon de Farizeeër heeft Jezus uitgenodigd voor een maaltijd. Dat is mooi.! Dat is heel mooi zou je zeggen. Farizeeërs waren mensen van stand, geleerde heren, vrome heren.”Rabbi, komt u volgende week bij ons eten?”Jezus slaat nooit een uitnodiging  af. Pas nog was Hij uitgenodigd door Levi, de tolbeambte van Kafarnaüm. Nu door een Farizeeër. Hele eer, hoor!

 

 

 

Er zit een luchtje aan Toch zit er een luchtje aan deze uitnodiging. Dat heeft Jezus goed aangevoeld. Nog maar kort geleden had Jezus op de  sabbat aren geplukt en eenman verschrompelde man genezen op de sabbat. Farizeeën hadden zich daaraan groen en geel geërgerd. Daarna gingen ze hem goed in de gaten houden. Een van hen zet het masker van de gastvriendelijkheid op en gaat hem bespioneren Een van de Farizeeën nodigde hem uit voor een maaltijd. Het staat er zo simpel. Maar hier ontmoet een Farizeeër een niet-Farizeeër. En nog wel bij een maaltijd.

Kosjer

 

 Dat geeft bij voorbaat al veel spanningen. Jezus komt hier een wereld binnen van allerlei voorschriften en bepalingen.Voor de Farizeeër komt alles aan op rituele reinheid. Kosjer  Begint al met kosher klaarmaken van het voedsel. Verplicht zijn ook allerlei rituele wassingen!!Maar Jezus gaat naar binnen en gaat aanzitten aan tafel. Er zijn geen stoelen De Farizeeën gingen nooit aanliggen, maar aanknielen. Dat was eerbieidbiger!Men zat op de knieën met de voeten naar achteren en de onderzijde naar boven.Zo ook Jezus.Zo zit Jezus rechtop met de knieën op de grond. tussen al die Farizeeën.Sfeer is van meetaf erg gespannen.Wat blijkt nu ?De regels van de gastvrijheid zijn met de voeten vertreden.Jezus krijgt geen wangkus en zelfs geen handkus.. Twee soorten kussen   In de tijd van Jezus 2 soorten kussen: de wangkus en de handkus. Elkaars gelijken kussen elkaar op de wang. Zoals staatshoofden in het Nabije Oosten bij het begin van conferenties nog steeds doen. De leerling kust daarentegen de hand van de meester Zo heeft Judas Jezus verraden met een handkus..Simon had Jezus als rabbi, meester erkend. Hij had hem dus een handkus moeten geven.Geen wasbekken aangeschoven voeten te wassen Geen lekker ruikende olie zoals de gewoonte was.Heel de sfeer is ontzettend koud en kil.  

Noordpoolklimaat 

 Jezus voelt het Hij is hier niet welkom.Afstandelijk Noordpoolklimaat Dat laten ze merken. Vrouw in mannengezelschap Dan gebeurt er iets vréémds. Op het punt dat de theologische discussie moet beginnen, (wie bent u eigenlijk?)komt er ineens iemand binnen lopen.Dat kon in het oosten bij een maaltijd. De deur stond altijd open. Dat was nodig voor licht en lucht te krijgen.Iedereen kon meeluisteren.Het was helemaal niet vreemd dat een buitenstaander zo maar kan binnenlopen.\Wat wel grote consternatie oproept is dat het vrouw is.Een vrouw in mannengezelschap

 

Een vrouw en nog wel een prostituee

 Dat was wel heel brutaal, stel je voor dat ze in de maandelijkse menstruatie periode verkeert  en ze wordt per ongeluk aangeraakt dan is het helemaal mis.. dan ben  ritueel onrein .Dan mag je niet de tempel bezoeken..Vrouwen kwamen nooit samen met mannen. In de synagoge zaten ze altijd zo ver mogelijk van de lessenaar vandaan op de gaanderij achter een ijzeren hek. Toppunt is wel: die vrouw is een vrouw van lichte zeden. Ze gaat met mannen naar bed. Ze is een prostituee. Een ordinaire hoer.Je kunt wel zien dat die rabbi geen profeet is .Anders had hij wel gezien dat de vrouw niet deugt Ze is zeer geëmotioneerd. Ze huilt voortdurend Haar ogen zien rood van tranen. Dan gaat zij achter de rug van Jezus staan. Ze buigt zich voorover.Dikke tranen vallen op de voeten van Jezus. Zijn voeten worden nat van haar tranen.Het is duidelijk voor iedereen die vrouw heeft berouw. Die heeft geen kwade bedoelingen.

Sprakeloos

 Farizeeën zijn sprakeloos van ontzetting maar hun ogen  vallen bijna uit de kassen als ze zien wat die vrouw nog méér gaat doen. Ze maakt haar haarwrong los en gaat de voeten van Jezus afdrogen met haar haren.Witheet van kwaadheid worden de schriftgeleerden.Je ziet weer; soort zoekt soortDat was toppunt van wetsovertreding. Dat mocht helemaal niet. Een vrouw mocht haar haarwrong niet losmaken in gezelschap van mannen..Als een andere man hiervan getuige was, kon dit wel eens aanleiding zijn voor een echtscheidingsprocedure 

Zalving

Dan neemt ze het flesje met balsemolie dat ze meegenomen heeft en gaat de voeten van Jezus zalvenFarizeen zijn woedend. Wat een onbeschamdheid. Hoe durft die slet.Dan kijkt Jezus de Farizeeër recht in de ogen zegt Simon ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek zegt hij.Dan neemt Jezus de leiding van het tafelgesprek in eigen handen. Het blijkt dat Jezus de vrouw  helemaal aanvaardt en volbegrip behandelt. U Kunt dat verder lezen..Op een fijnzinnige wijze laat Jezus de Farizeeër merken waarin hij tekort is geschoten en Hij doet dit door hem te confronteren met deze vrouw. Wat ons hier allereerst opvalt is dat Jezus een enorme aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op vrouwen. Jezus ging met vrouwen om als volwaardige mensen. Hij sprak met haar, hij leefde met haar mee, voerde zelfs intelligente gesprekken met haar!!Jezus accepteert de vrouw als  mens. Hij geeft haar haar gevoel van eigenwaarde terug. En dezelfde rechten als de man. Dat was in hele Grieks-Romeinse wereld  en ook in de Joodse wereld heel uniek Daarom maakte Jezus zo'n onverwoestbare indruk op vele vrouwen.

Jezus’ pastoraat

 

Maar er was nog iets anders, dat  zoveel vrouwen Jezus deed volgen. Dat was het persoonsgeheimenis van Jezus. Deze man sprak anders en deed anders dan alle andere rabbi's! Hij sprak met goddelijk gezag en messiaans bewustzijn. Hij was zovol begrip,zovol liefde. Hij bond de mensen niet aan allerlei wetjes, maar aan zichzelf! Bij de eerste  ontmoeten met Jezus had de Heiland haar zonden al lang vergeven.Ze voelde zich erg opgelucht. Deze rabbi had haar helemaal aanvaard en haar zonden vergeven. En daarom heeft ze spontaan  een flesje dure balsem gekocht, heeft ze alle terughoudendheid opzij gezet en heeft ze de minachtende blikken van de Farizeeën genegeerd. Zij is vervolgens  op Jezus toegelopen en heeft haar liefde voor deze rabbi laten zien.We herkennen ons niet in deze vrouw. Wij zijn nette fatsoenlijke mensen. 

 

Onze portretten 

Jezus houdt ons een spiegel voor. Wij zijn de geadresseerden. Wij zijn die Farizeeër. Wij heten Simon. Jezus zegt tot ons Simon, ik heb jou iets te zeggen.het ontbreekt ons aan oprechte hartelijkheid.Aan echte menselijkheid. Onze naaste in nood, die in de gestalte van  Jezus onze woning binnenkwam hebben we niet hartelijk welkom geheten en  vriendelijk bejegend .Ons treft het verwijt van Jezus Ik was hongerig en je hebt me niet te eten gegeven, ik was ziek en je hebt mij niet bezocht.Simon dacht:Rabbi die vrouw deugt niet. Dat je dát niet in de gaten hebt.Hij deugde  zelf niet. Die ene vrouw, die zo slecht bekend stond had het geheim van het christen-zijn begrepen.Zij betoonde veel liefde, want haar was veel vergeven