A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrouwen 3 Gelovig


  Ik verzeker jullie dat waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar  verteld worden wat zij heeft gedaan (Marc. 14:9) 

Over wie gaat het ? Het gaat over Maria de zuster van Marta en Lazarus uit Betanië. En wat heeft zij dan gedaan? Zij heeft tijdens een feestmaaltijd in het huis van Simon de melaatse  het hoofd van Jezus gezalfd  met kostbare  nardusolie. Het diner was georganiseerd  ter gelegenheid van de opwekking van haar broer Lazarus.  Net als Marta ontmoeten we Maria van Betanië drie keer in de Bijbel. De laatste keer in het huis van Simon de melaatse (Macrc.14:3).Als enige vrouw  was zij indertijd  tussen de mannen aan Jezus’ voeten gaan zitten. Ze doorbrak daardoor bewust het gebruikelijke rollenpatroon, dat ook in  de synagoge schering en inslag was. Ze wordt leerlinge van Jezus.  Dat was ongehoord! Alleen jongens werden in de wet onderwezen, meisjes komen daar niet aan te pas. De geestelijke leiders van Israël houden de meisjes bewust onmondig. Maria weet dit, maar zij weet ook dat een mens bij brood alleen niet kan leven. Leven doet een mens alleen uit het Woord van God. Ze wilde meer weten over het koninkrijk van God waarover Jezus vertelt. Daarom was zij  toen tussen de mannen aan de voeten van Jezus gaan zitten. Dat was een gewone uitdrukking voor alle Joden die meer willen weten over God en over Gods Tora. Zo heeft de apostel Paulus gezeten aan de voeten van Gamaliël. Volgens de Schriftgeleerden was dat  geen goede plaats voor een vrouw  Jezus heeft haar over de streep getrokken. Jezus berispt haar niet omdat zij tussen de mannen in zit te luisteren.

 

 Geloof wordt aanbidding 

Later in de woning van Simon de melaatse, gaat haar geloof over in aanbidding. Ze heeft toen Jezus al gezalfd met het oog op zijn dood en begrafenis. Maria heeft het kruikje met mirre gebroken en de heerlijke geur over Jezus’ hoofd uitgegoten. Jezus heeft de symboliek van het gebroken kruikje begrepen. Joden lieten de gebroken kruikjes met het gezalfde lichaam begraven.

 Gebroken kruik 

 Eerst werd de kruik gebroken. Daarna werd het lichaam begraven. Daarom zegt Jezus ”Vantevoren heeft ze mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis”.

Heel erg is de reactie van sommige leerlingen. “ Vreselijk wat een verkwisting” zeggen ze. De mannen hebben Maria veel pijn  gedaan. Haar motieven waren zo zuiver. Daarom heeft Jezus haar ook verdedigd. In de kerkgeschiedenis komt Marta er meestal niet zo best af. Dat is niet terecht. Beide vrouwen zijn gelovige vrouwen, maar Marta is erg impulsief en voortvarend. De woning van Lazarus is vol mensen. Honderden willen de zusters troosten. Als  ze horen dat Jezus er aankomt is het Marta die wegrent naar Jezus, terwijl Maria thuis blijft. Ook zij belijdt haar geloof als zij Jezus ontmoet: ,Als u hier geweest was, zou Lazarus niet gestorven zijn., Jezus zegt dan Je broer zal opstaan. Ja, dat had ze zojuist al zo vaak gehoord. Die woorden waren de gebruikelijk condoleances  bij de Joden. “Je broer zal opstaan”.

Ik ben de opstanding

 Jezus zegt dan tot Marta: Ik ben de Opstanding en het leven(Joh.11:25) Geloof jij dat?  Ze belijdt als antwoord haar geloof in Jezus als Messias en als Zoon van God .Zo heeft ook Marta haar geloof beleden  Maar Maria gaat nog verder. Ze zalft het hoofd van Jezus in de woning van Simon de melaatse. Zo is haar geloof uitgegroeid tot aanbidding.( Marcus 14 :3).