A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hij viel hem om de hals en kuste hem


 

 Verweggistan

 

De veroren zoon komt thuis

 

Weet je waar  Verweggistan ligt?

Het is  een bijbelse plaats en een bijbels land.

Het is het land waar de mens woont, waar ik woon en waar de verloren zoon woonde.

De jongste zoon uit de gelijkenis van Jezus verzilverde zijn  bezit en reisde af naar een ver land (Luc.15.13)

Ver van de woning van zijn vader, ver van de nabijheid van zijn vader en ver de liefde van zijn vader.

Maar niet zonder enig bezit van zijn vader.

Niet voordat hij zijn vader dood had verklaard

Niet voordat hij daarom meende recht te hebben op een deel van de erfenis van zijn vader.

Niet voordat hij tot zijn vader had gezegd:Geef! Geef mij het deel van de erfenis waarop ik recht heb.

Hij reisde af naar Verweggistan, het land dat heel ver van God vandaan ligt

De vader legt de zoon geen strobreed in de weg.

Hij  geeft hem direct wat hij wil hebben.

Deze leidt daarop in Verweggistan een heerlijk leven.

Hij heeft geld genoeg en er is geen vader die hem op de vingers tikt.

Hij krijgt massa’s vrienden en vriendinnen.

Hij kan ze nu gewoon kopen. want hij heeft geld genoeg.

Dat meent hij echter, maar langzamerhand blijven zijn vrienden weg, raakt zijn geld op en komt er een zware hongersnood in Verweggistan.

Maar zelfs dan piekert hij er nog niet over om naar huis te gaan.

Hij moet toch aan de kost komen? Hij zal zich zelf wel redden.

Hij wordt varkenshoeder. Dat was voor een jood het ergste beroep dat je je kon indenken.

Daar lijdt hij honger. Daar zegt hij tegen zijn baas het zelfde als  wat hij eerst tegen zijn vader gezegd heeft:Geef!Geef! Geef me van dat varkensvoer. Maar niemand gaf het hem’

Dan pas gaat ie nadenken. Hij komt tot zichzelf. Hij zal tegen zijn vader zeggen:”Vader ik heb gezondigd. Ik ben het helemaal niet waard uw zoon genoemd te worden

Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Afstand ook in de tijd. Toen hij het vaderhuis al verliet hield de vader hem al steeds in het oog, Hij tuurde voortdurend de weg af.

De vader verweet hem niets toen hij wegging en verwijt hem ook niets bij zijn terugkeer.

De Vader werd met innerlijke ontferming bewogen. Zijn ingewanden rommelden staat er. Hij omhalsde, omhelsde hem en kuste hem

Zo is God zegt Jezus. Hij kan het weten, want Hij komt van God vandaan.

Wij wonen in Verweggistan, maar God de Vader staat nog steeds op de uitkijk met de hand voor de ogen. Zou hij er al aankomen?

Laten wij ons zoenen, verzoenen met God de Vader?

===================================

Vanuit het standpunt van mensen in het Midden-Oosten is dit geen verhaal over een verloren zoon, maar over het gedrag van de Vader. Het is de vader die helemaal fout is.

 Hij leest zijn zoon niet de les. Hij jaagt hem niet weg omdat hij duidelijk laat merken dat hij zijn vader dood wenst. Schande dat de zoon zijn kindsdeel opeist.

Schande dat de vader het hem nog geeft ook.

Schande zegt het dorp , want nu komen de andere zoons ook hun erfeeeld opeisen

Schande van de vader dat hij tegen de traditie en belangen vande samenleving ingaat

Schande dat hij zijn 'jurk' ottilt en wegrent. Rennen is een schande

Schande dat de vader de zoon niet tot verantwoording doept.

Schande voor de vader hij voor zo'n zoon een feest organiseert.

Heel het dorp spreekt er kwaad over.

Maar de vader heeft de schande van de zoon op zich genomen en de zoon gaat vrij uit

Geen wonder dat in de islam de gedachte van God als Vader volkomen ontbreekt!!