A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Davids familie


David heeft zes vrouwen gehad.

Bovendien heeft hij ontzettend veel verdriet van zijn kinderen ondervonden. En niet te vergeten van zijn schoonvader Saul. In zijn gezin was er absoluut geen vrede en geluk.

Michal, de dochter van Saul was zijn eerste vrouw. Was hij maar bij zijn eerste liefde gebleven!

 David is de dupe geworden van zijn ongebreidelde seksuele begeerte.

Zes vrouwen heeft hij gehad en reken maar dat er een afschuwelijke sfeer heerste in zijn paleis te Hebron.

Er bestond jaren lang een onverzoenlijke belangenstrijd tussen de zonen van zoveel verschillende moeders.

Haremvertrekken

De 17 kinderen van David die in de bijbel met name genoemd worden, woonden in de haremvertrekken van het paleis in Hebron.

Amon oudste zoon

Amon was Davids eerste zoon en de aangewezen troonopvolger. Hij had het vurig en hartstochtelijk karakter van zijn vader. Hij wordt verliefd op zijn halfzuster Tamar en verkracht haar (2 Sam.13).

Twee jaar later grijpt hij de kans om zich op zijn halfbroer te wreken. Waarschijnlijk speelt bij die moord ook nog mee dat Amnon troonopvolger was als oudste zoon van David.

Absalom vlucht

In ieder geval laat Absalom zijn halfbroer uit de weg ruimen. David hoort hiervan en als enige volle bloedverwant is hij verplicht tot  bloedwraak. Daarom neemt Absalom de wijk naar zijn grootvader van moeders zijde, Talmai van Gesur (2 Sam.13:37). Daar in het Overjordaanse is hij dicht genoeg bij huis om zijn maatregelen te treffen als de troon vacant wordt. David verzoent zich met Absalom en het komt niet tot  bloedwraak.

 

Absalom terug naar Hebron

 Absalom keert terug naar Hebron en daar begin hij zijn opstand voor te bereiden.

Batseba

Dan is er nog de geschiedenis met Batseba.

Hij pleegt overspel met zijn buurvrouw en laat zijn buurman uit de wegruimen.

Man naar Gods hart?

Hij had een diep berouw en beleed voor God zijn smeerlapperij (zie b.v. Ps 51). De verschijning van Batseba in de harem van David zal de sfeer nog meer vertroebeld hebben.

De arme Michal moet nu dagelijks haar mededingster ontmoeten.