A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diaconia (dienen) was vroeger vooral bedienen aan tafel


 

Verschil RK en Prot. diaken.

Een diaken in de rooms-katholieke kerk is een heel andere figuur dan een diaken in de protestantse kerk. In de room-katholiek kerk is hij vooral een hulp bij de liturgie. In de protestantse kerk  heeft hij vooral de taak hulp te verlenen aan mensen in noodsituaties. Heeft hij of zij primair een sociale of een liturgische functie.

Het taalveld diakonia, -  dienen -  had in de oudheid een heel andere sociale klank dan vandaag. ’Dienen’ wordt in de antieke wereld gebruikt voor alle activiteiten die passen bij goed gastheer- en gastvrouwschap.

Dienen was allereerst bedienen 

Dienen was allereerst ‘dienen aan tafel’, ‘bedienen’. Sommige evangelischen spreken van ‘de bediening” die iemand heeft gekregen. Zo komt dit woord ook voor in Joh. 2. Maria zegt daar tot de diakenen, (de bedienden): "doe maar wat Hij zegt."

Geen ondergeschikte positie

Diaconia heeft niets te maken met een ondergeschikte positie. Diaconia bevat allerlei vormen van koeriersdienst, bemiddeling. De overheersende betekenis is die van gezonden zijn. Paulus duidt zijn apostolische taak ook aanduiden als ‘diakonia’.

Iets ambtelijks

Het woord heeft stellig iets ambtelijks. En daarop sluit de katholieke traditie aan. Beide elementen zullen we moeten vasthouden: Diaconia heeft iets van “het Christuswege”. Hij vertegenwoordigt Christus. Tegelijkertijd wordt hij geroepen om te dienen. Diaconia heeft een ambtelijk representatief karakter.

Jezus zei: "Ik ben in jullie midden als iemand die dient."(Luc.22:27)