A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dodencultus van het oude Egypte herleeft!


 

Moderne dodencultus

Char Margolis (1952) is een goed ogende, allervriendelijkste dame die nabestaanden voor het oog van de camera in contact brengt met hun geliefde overledenen.

Hebt u haar wel eens gezien op de tv?

In Nederland werd ze vanaf 2001 omarmd door de RTL groep. Ze heeft een  eigen programma laat op de avond op RTL4.

 Bijna twee miljoen kijkers laten zich elke week met zachte hand leiden door de dodenbezweerster.

Emotietelevisie

Het is emotietelevisie in optima forma. Velen vragen zich nu af of het toch mogelijk is om contact te krijgen met dierbaren die overleden zijn. Zou het toch waar zijn? Char stelt ronduit dat dit kan en dat God het ook goed vindt.Ze bidt voor haar sessie om zich te beschermen tegen kwade machten.

Dodencultus der Kanaänieten

Bij de opgravingen van de Kanaänitische stad Ugarit   is gebleken dat bij de bewoners van Kanaän de verering van doden een grote rol speelde.

Koningen en helden werden na hun dood vergoddelijkt en aangeroepen als helpers.

Het aanroepen van deze geesten gebeurde ’s nachts.

Men was er van overtuigd dat men contact kon krijgen met de geesten van de gestorven koningen en hen ook kon raadplegen.

Men kende in Kanaän een duistere wereld van een meergodendom waarin je als mens nooit wist waar je aan toe was.

Baal

De verering van Baäl  stond hierbij centraal.

Ook de dodencultus was in het land Kanaän sterk verbreid.

Het was dan ook helemaal niet verwonderlijk, dat in het  plaatsje  Endor dat  als een Israëlitische enclave midden in het land Kanaän lag, een dodenbezweerster woonde.

Net als de Amerikaanse Char beweerde zij dat zij in contact kon komen met de geesten van overleden mensen.

 Het raadplegen van doden  dat we in de bijbel tegenkomen moeten we zien tegen een Kanaänitsche achtergrond.

Dodencultus in de bijbel

In de bijbel wordt het raadplegen van doden streng veroordeeld. “Er mag bij u geen plaats zijn voor waarzeggers,  wolkenschouwers en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.

Want de HEER  verafschuwt mensen die zulke dingen doen.(Deut 18). En Jesaja spreekt het oordeel uit over het gefluister en gemompel van de dodenbezweerders die mensen dat zij de hulp kunnen inroepen van de overledenen. God de HEER wil ons niet aanspreken via overledenen, maar door zijn Woord.

De heks van Endor

In de bijbel komen we ook het verhaal tegen van het bezoek van koning Saul aan de dodenbezweerster van Endor .Ze wordt sinds Luthers bijbelvertaling weliswaar meestal genoemd de heks van Endor, maar letterlijk heet ze de”meesteres van dode geesten”, een benaming die we ook weer tegenkomen in Ugarit, de opgegraven stad van de Kanaänieten.

Saul zit diep in de problemen.Hij heeft het machtige leger der Filistijnen gezien, dat tegen Israël is opgetrokken. Saul wordt doodsbang.Hij vraagt de HEER om raad.

 Maar de HEER antwoordt niet en ook de profeten zwijgen in alle talen.

Samuël  is al  gestorven, maar Saul wil hem per se spreken.

Daarom vraagt hij zijn dienaren of hier ergens een geestenbezweerster woont.Terwijl hij nota bene nog maar pas geleden (vers3) het bezweren en aanroepen van de geesten der doden had verboden. “Ja, in Endor woont er een”

Het is nog aardedonker als Saul er heengaat.Saul vraagt dan de dodenbezweerster voor hem Samuël op te roepen.

Met tal van opmerkingen maakt Samuël Saul duidelijk dat hij niets hoeft toe te voegen aan wat hij eerder heeft geprofeteerd.Morgen zal het gedaan zijn met zijn leven. Het antwoord levert Saul niets op.Het raadplegen van de overleden Samuël is voor niets.Dat is ook de boodschap van dit bijbelgedeelte.

Echt gebeurd?

Nu blijft nog de vraag onbeantwoord of Samuël echt aan de geestenbezweerster is verschenen. Wellicht zullen de eerste lezers het zo wel opgevat he

bben.De geestenbezweerster zegt echter niet dat zij Samuël ziet opkomen. Ze zegt “Ik zie een goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen (1 Sam. 28:13)’Die uitdrukking is een gewone  Kanaänitische en Hebreeuwse term voor de geest van een dode.

Het is een oude man gehuld in een mantel, zegt ze.Dat moet Samuël zijn!  Saul trekt onmiddellijk die conclusie . Saul was natuurlijk buitengewoon ontvankelijk voor alles wat de geestenbezweerster zou zeggen.Haar antwoord was voor Saul de laatste strohalm.

Hij vertrouwde helemaal op haar. Hij was midden in die nacht van Endor buitengewoon suggestibel. En de vrouw zal veel suggestieve gaven gehad hebben.

Misschien kon zij wel buikspreken zoals vele van haar Kanaänitische collega’s

Illusie!

Maar dit neemt niet weg dat het allemaal illusie was. Bedrog.En bovendien moeten we aannemen dat er inderdaad een gevaarlijke geestelijke wereld bestaat, die ons het geloof in de levende God en het beloftewoord van God wil ontfutselen.