A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duivel


De duivel is net als de slang, een gluiperd, een glibber een gladdekker

De slang is de grote twijfelzaaier.  Met zijn gespleten tong zaait hij twijfel en tweedracht

Velen geloven niet meer aan de Boze, maar aan het boze

Zijn we een levende brief van Christus of staan we in het kladboek van de duivel?

Het geloof in de afwezigheid van de duivel is een direct gevolg van zijn aanwezigheid

Hij heeft een spitse geest en een scherpe tong

Hij verspreidt het gifgas van de haat en verbergt zich achter een onzichtbaar nevelgordijn

Overal zijn verlepte levens, uitgebluste ogen en zielloze leegten

In de geloofsbelijdenis komt hij niet voor. We moeten hem niet te veel aandacht geven.

De aarde is zijn bezet bezit.  Jezus noemt hem "de overste van deze wereld"

De duivel verschijnt ons als een verklede prins, een gemaskerde ridder of als een engel des lichts

Nieuw boek over de duivel

Een opmerkelijk boek over de duivel

Het nieuwste boek van Bert van Veluw is uitgekomen.

 

Op de achterkant van het cover over het boek: ‘De satan; een noodzakelijk kwaad’ (6 oktober 2012 jaarvergadering Conf. Ver)

 

Dit boek biedt een bijbelse en bijdetijdse visie op de plaats van de

duivel in het christelijk geloof. Dat is een spannende onderneming,

want de duivel is een ‘lastig figuur’. Niet alleen vanwege de aanvechtingen

die gelovigen ervaren, maar ook vanwege zijn positie binnen

een monotheïstische godsdienst, die het christelijk geloof wil zijn.

 

Want bestaat de duivel nou wel of niet? Van veel verschijnselen die

men vroeger duidde als ‘bezeten zijn van de duivel’ weten we nu dat het

ziektes betreffen. Maar is daar alles mee gezegd? In de Bijbel komen

we de figuur van de satan toch regelmatig tegen? Is hij (of zij?) een

gevallen engel? Maar waarom heeft die dan zoveel macht? Hoe kan

de duivel – als God de Almachtige is – tegen God in gaan?

 

De auteur doet een innovatief voorstel om deze problemen het hoofd

te bieden. Hij komt met een opmerkelijke, bijbelse visie op de functie

van de figuur van de duivel met betrekking tot de vrije wil van de

mens. Daarmee vallen veel bijbelse puzzelstukjes op hun plek.

   Inhoud

   Woord vooraf 9

1 Een verduiveld lastig figuur 11

2 Zit de duivel achter het kwaad in de natuur? 14

3 Is de duivel een gevallen engel? 19

4 Is het geloof in de duivel niet iets van de middeleeuwen? 28

5 We moeten de duivel ook niet te veel eer geven 35

6 Toch komt de duivel in de Bijbel voor 42

7 Wat is de functie van de duivel in de Bijbel? 49

8 De duivel, een noodzakelijk kwaad? 57

   Bibliografie 78

   Register van bijbelplaatsen 83


One-liners over de duivel

We leven in het jachtgebied van de duivel

Wij zijn donateurs van duivel

Jezus' volgelingen worden geschaduwd door de duivel

De  boze brengt ons onder hypnose en narcose

Hij werkt liever met champagne dan met brandstapels

Door de spreekwoordelijke duivel worden we "beduveld"

Wij hebben sinds de Verlichting de duivel de kerk uitgejaagd.

Maar nu  zijn de demonen  weer terug van weg geweest

De duivel is niet van gisteren.  Hij is van vandáág

Hij heeft geen bokkenpoten, gespleten hoeven en horens zoals in de Middeleeuwen

De hel is niet het huisadres van de duivel, maar de plaats waar hij voorgoed zal verdwijnen.

Joden en homo's werd vroeger gedemoniseerd. Dan hoefde je ze niet te respecteren

De vorst der duisternis beoogt de ontluistering, de  verloedering en ontrafeling van het leven

Hij is de levensuitzuiger en grootmoordenaar

Verschijnt als een engel des licht, in de plunje van een bedelmonnik en in de uniform van Hitler

Het gaat in de duivel om een dieptedimensie die niet in menselijke categorieën is uit te drukken

Hij opereert incognito

Hij suggereert dat de mens kan leven bij "brood alleen"

De beeldengalerij van de duivel in de M.E.   was onuitputtelijk

Hij is meer dan een symboolfiguur.