A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dodenboeken waren reisgidsen voor de dode


 

Het laatste oordeel

De jakhalsgod weegt in het laatste oordeel het hart van de mens op de weegschaal.

Wanneer blijkt dat het hart te licht is bevonden, wordt het verslonden door het monster dat op de ene afbeelding al klaar staat (links  van de weegschaal, bruinachtig)

Het geloof in een leven na de dood is zo oud als de mensheid.

Nergens is het sterfelijkheidgeloof van de mens beter tot uitdrukking gebracht dan in de rotsgraven der farao’s in de vallei der koningen.Veel graven zijn ingericht als een paleis.

Op sommige  wanden is de tocht van de overleden farao door de onderwereld afgebeeld in schitterende kleuren.Eeuwen lang waren de ruimten afgesloten  van licht en lucht. Daarom is het net alsof de kleuren zo juist zijn aangebracht.

Onderwereld lag in het Westen 

Net als de piramiden liggen de rotsgraven aan de westelijke oever van de Nijl. De zon gaat immers in het westen onder.Daar in het westen ‘sterft’de zon als het ware en daar ligt het dodenrijk.

De Egyptenaren dachten dat de zonnegod in een bark langs de hemel voer. Bij het ondergaan van de zon verlieten de zielen de grafkamers en grepen een touw beet dat achter de bark van de zonnegod neerhing.Op die manier zeilden ze mee naar het andere rijk.Da

ar, waar de zon onderging, daar begon de onderwereld.Daar hield  de jakhalsachtige god Anubis zich op.Hij was de god van de mummificatie, die de doden wegwijs moest maken in het dodenrijk.

Het oude Egypte kende ook vele dodenboeken.Het waren reisgidsen voor de dode als hij zich bevond in het schimmenrijk van de onderwereld.

 

Nachthemel

Een tweede voorstelling van het leven na dit leven voor de oude Egyptenaren was die van de onderwereld als een nachthemel. De zalige doden zouden in hun sterrenbootjes het goddelijke zonneschip begeleiden  als het langs de hemeloceaan voer.H

oe de Egyptenaren zich het hiernamaals ook voorstelden, hun onsterfelijkheidsgeloof  was bijna even duurzaam als het graniet waaruit de sarcofagen der farao’s gehakt werden.

Op papyrus geschreven teksten van de zogenoemde dodenboeken is er telkens sprake van een oordeel dat de dode moet ondergaan Als de dode voor Osiris  verschijnt moet eerst  met de ‘veer der waarheid’ het hart gewogen worden.Anubis helpt bij het wegen van het hart.  

Oude Testament

Je vindt in het Oude Testament wel de gedachte van de sje’ool, het dodenrijk, maar nergens vinden we ook maar enige aanwijzing hoe wij ons dit dodenrijk moeten voorstellen.

We moeten daarover ook maar niet te veel  fantaseren.De dood is een gebied waarmee de mens zich niet  moet bemoeien

Doden onrein in OT

Het is in dit verband merkwaardig dat de doden in de bijbel onrein verklaard worden, terwijl ze in Egypte heilig verklaard werden.

Israël mocht de doden ook niet raadplegen. Contact met de doden was niet mogelijk.

Zie ook bij dodenbezweerster in deze rubriek ‘Onderwerpen’. Je kunt dit  alleen begrijpen als je beseft dat Israël  Gods volk was dat  geheel anders moest zijn dan de buurvolken waar de doden vereerd werden.

In de bijbel worden leven en dood nooit op zich zelf bezien. In leven en dood gaat het altijd om een levende relatie met God. Aandacht  voor het hiernamaals hebben zonder een levende relatie met God de HEER  is in het Oude Testament uitgesloten.

 

Leven en dood naast elkaar

Voor ons mensen komt de dood na het leven. Maar in het Oude Testament worden leven en dood niet na elkaar gezet, maar naast elkaar. Israël moest kiezen voor het leven en niet voor de dood, dat is het leven buiten de Levende om.

Er is ook  de dood midden in het leven.En het echte leven is  ten diepste leven in gehoorzaamheid aan wat God van de mens vraagt.We moeten ook maar niet te veel gaan fantaseren over de dood, maar geloven in de Levende.De mens is sterfelijk. Van ons uit loopt er geen rechte lijn van het hiernumaals  naar het hiernamaals.

Wij mensen kunnen ook niet door allerlei bezweringstechnieken het aardse leven verlengen, zoals de priesters van het oude Egypte dachten met het zogenoemde mondopeningsritueel te kunnen doen.

==========================================

Jezus Christus is opgestaan uit het dodenrijk.Als de eerste en de eersteling.Hij is de Enige die onsterfelijkheid hééft en gééft.