A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doophuis


 

Achthoekig

Een doophuis (baptisterium) had altijd acht kanten, zoals hier bij het baptisterium in Florence.

De achtste dag verwees naar de dag van Jezus opstanding. De dopeling werd  met Christus opgewekt in een nieuw leven

De christenen  uit de eerste eeuwen kenden geen doopvont, maar een doophuis.

Zo’n doophuis werd baptisterium genoemd.

De oudchristelijke doophuizen werden meestal gebouwd in de vorm van een achthoek.

Daarom  werd zo’n doophuis octogoon genoemd.

Waarom achthoekig ?

Wel, de kerk koos de dag van Jezus’ opstanding, de eerste dag van de Joodse week, (dus de achtste dag),

 Zondag is dus de achtste dag. De Joodse besnijdenis vond  ook plaats op de achtste dag.

Doopvont bij kansel 

In de rooms-katholieke traditie was het doophuis de toegang tot de kerkelijke gemeenschap.

In de protestantse traditie werd het doophuis vervangen door de doopvont.

Die stond vlak bij de kansel. De doop is voor ons  een bevestiging van het beloftewoord van God.

 Doopbelofte in het oudste Nederlands

Doopbelofte 

De mooiste erfenis van de bisschopsstad Utrecht is de vermelding van de doopbelofte uit  eind achtste eeuw.Hierin klinjkt het alleroudste Nederlands

 

Gelobistu in god allamechtigan fadaer?

ec gelobo in got alamechtigan fadaer

Gelobo in Crist gotes suno?ec gelobo in Crist gotes suno.

Gelobistu in halogan gast?

ec gelobo in halogan gast

 

Op het Domplein, in een hoek van het plein ligt, onder een café -  een kelder

Het is de kelder van stadscafé Walden. Er staan twee stokoude pilaren van het keizerlijke Lofenpaleis. Daar vind je de woorden van genoemde doopbelofte.