A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dogma is nodig als richtingwijzer op onze pelgrimsweg van de kerk


 

Product Griekse geest?

Adolf von Harnack zei:"Het dogma is het product van de Griekse geest op de bodem van het Evangelie. Hij beoogde met behulp van de wetenschap terug te gaan tot kern van Evangelie; namelijk een eenvoudige Jezus. We moeten terug naar de Schrift wordt er luid geroepen. En dat is zeer zeker reformatorisch!  Terug naar de Schrift.  Sola scriptura  Dat klinkt wel mooi. Maar ieder leest de bijbel met een bepaalde bril

Belijdenis is nodig!

Daarom heeft de kerk een belijdenis nodig die zegt: dát belijden wij.Daarvoor willen wij onze handen in het vuur steken.  En andere zaken wijzen we af.  Daarbij kan het dogma behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld bij de vraag wie Jezus voor ons is.

Als we  teruggaan naar de Bijbel zien we echter een grote variatie van stemmen, meningen, interpretaties. Er is veel variatie. Het is niet genoeg om te zeggen, dat we terug naar de Schrift moeten.

Iedereen zegt dat hij terug wil naar de Schrift, maar kiest zelf wat hij schriftuurlijk vindt. Daarom zijn er richtingwijzers nodig Er is een belijdenis nodig.  Er zijn dogma's nodig. 

 

Dogmatiek is geen gesloten systeem

Het dogma geeft echter geen  samenvatting van de Schrift. Het dogma heeft een achtergrondfunctie. Het dogma markeert het voortgaand debat over de Schrift. Dogma’s zijn markeringsmomenten in de weg van de Schrift. De gedachte zingt nog steeds rond, dat dogmatiek een sluitend systeem moet zijn, dat alles weet en alle eindjes afhaakt.

Herinterpretatie

Er is noodzaak van herinterpretatie, want vroeger gebruikte men bij het formuleren van het dogma vaak Griekse termen, van de Griekse filosofie. Jezus is eenswezens met de Vader (homo-ousios).zei men  Homo-ousios komt zelfs uit de wereld van de gnostiek Men  wilde de bestrijders van het christelijk geloof met eigen Griekse wapenen  wilde aanvallen. 

Gods toewending in Jezus

In onze tijd  spreekt men liever van relatie, beweging, toe-wending., dan over allerlei "ismen"   God  wendt zich in Christus toe naar ons.  Hij staat in relatie met ons via Hem. God heeft zich vereenzelvigd met Jezus. Dogmatisme is als we niet meer openstaan voor de Schrift. Spreken over Jezus in Griekse zijns-categoriën?

We moeten over Jezus blijven spreken in termen van Gods handelen. We moeten de Bijbel leren lezen binnen de leestraditie, de preektraditie van de kerk. We moeten in ieder  geval weg uit de sfeer dat alles onzeker is en uit de sfeer van speculatie!