A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zou Hij die het oor plantte, niet horen??


 

God is niet doof

Een dove is meestal niet doofstom.

In Marcus 7: 31 e.v. lezen we dat de mensen een dove tot Jezus brachten. De doofheid van die man is voor Jezus een teken van de geestelijke doofheid van de mens. Er zijn zoveel mensen die niets meer horen. Daarom zuchtte Jezus. Het is de enige  keer dat we in de bijbel lezen dat Jezus zuchtte.

In de bijbel is het gehoor zo belangrijk, omdat het de weg is van het geloof.

Het geloof is uit het gehoor. We geloven op het gehoor af en niet op het gezicht af.

Horen is gehoor geven!

Maar het gaat hierbij niet om een auditieve functie. Horen is in de bijbel allereerst gehoor geven, gehoorzaam zijn.  De centrale belijdenis van Israel begint met Hoor, Israel

In Jer 7 : 26 lezen we dat de mensen niet hóórden naar de Here noch hun oor neigden. Voor velen is God het probleem. Hij hoort niets. Ps  94 zegt:”Zou Hij die het oor plantte, niet horen ? God is niet doof, maar de mens is doof voor Gods stem.Dat is het probleem

In Openb. 2 en 3 lezen we daarom ”Wie een oor heeft om te horen, die hore! We horen niet meer wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wij zijn geestelijk doof geworden.

Als we niet meer horen, kunnen we ook niet meer zeggen wat er gezegd moet worden.

Effata

Jezus zegt tot de dove:Effatha, dat betekent wordt geopend.  Dan wordt zijn oor geopend en kan hij weer zeggen, dat er gezegd moet worden. Dat is het werk van de Pinkstergeest.