A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duizendjarig Rijk


 

Chiliasten

Sommige christenen geloven in de komst van een duizendjarig rijk van vrede op aarde.

Zij worden chiliasten genoemd.

Een van de bekendste vertegenwoordigers van deze richting is Johannes de Heer van de Maranathabeweging.

Zijn liederenbundel  bevat veel opwekkingsliederen. Ook veel liederen over Jezus’wederkomst

Sommigen zien de bijbel  als een soort spoorboekje.

Met veel speculatie wordt de wereldgeschiedenis daarbij verdeeld in verschillende perioden

Drie maal?

De radicale chiliasten leren dat Christus driemaal  terugkomt.

Zij onderscheiden dus drie etappes.

Eerst zal Hij komen als Bruidegom voor zijn gemeente.

Bij deze komst zullen de christenen plotseling worden opgenomen in de hemel

De niet-christenen zullen gewoon verder leven op aarde

 

Koning voor Israel

Later komt Hij als Koning voor Israël.  Dat is de tweede komst van Christus

Samen met alle heiligen zal Christus dan de wereld regeren gedurende duizend jaar

Daarna zal satan ontbonden worden.

Tenslotte  komt Christus als de Rechter over de gehele werelden Dat is zijn derde terugkeer.

De bijbel geeft geen aanleiding  om de éne komst van Christus uit te splitsen in drieërlei komst..

Het  getal duizend  is hier symbolisch bedoeld  is. Het duidt op een zeer lange periode.

Die periode slaat op de tijd tussen Jezus' opstanding en zijn  wederkomst.

Er is in Openbaring  20 niet sprake van een duizendjarig rijk maar  van een binding van satan.

Er is maar één come-back van Jezus.

Als Christus komt, komt Hij als Bruidegom, Rechter en als Koning.

In de Middeleeuwen hebben de christenen vooral zijn komst als Rechter benadrukt.

In de geloofsbelijdenis staat : vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.

Komst Bruidegom onderbelicht

 Zijn komen als Bruidegom is onderbelicht gebleven!!

En daarom ook de tróóst.De bruidsgemeente ziet verlangend uit naar de komst van de Bruidegom!