A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spiritualiteit


 

Gods verborgen omgang 

 

 

Het Latijnse woord spiritus (geest) kan met een kleine letter en een hoofdletter geschreven worden

Zielen waar de eerbied voor God in woont, vinden de omgang met God.

In de oude berijming heet het ‘ Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont’.

Die omgang is een verborgen omgang. (Psalm 25)

Die omgang is een persoonlijke, levensechte omgang met

God is geen abstractie, maar een God die leeft

Vroeger hadden we het over vroomheid, godsvrucht, vreze des Heren

Theologie is de buitenkant van het geloof. De omgang met God is  de binnenkant

 

 

Wandelen met God

 

Het Oude Testament heeft het telkens over wandelen met God zoals Henoch deed.

Daar zit continuïteit in. Niet hollen of stilstaan, maar wandelen met God,

Het volk Israël kende een vrolijke vroomheid, gekenmerkt door grote uitbundigheid.

 

Vreze des Heren 

 

Israël kende de vreze des Heren.

Daarin lag ontzag voor de Here God en ook intimiteit.

Deze term was geen vermomde doodsangst maar vol vertrouwen en verwachting.

Wij mogen Pappa zegen tegen God, zoals Jezus deed.

Pappa is de vertaling van het Aramese kinderwoord Abba, Vadertje

De Joden spraken God nooit met deze vadernaam aan. Dat vonden ze te intiem.

De spiritualiteit van Jezus was uniek, omdat de relatie met God uniek was

Hij was de Zoon-Gods-in het vlees

 

Pappa

 

Er is een verschil tussen het "Pappa-zeggen"  van Jezus en dat van de discipelen

Er is een mysterieus geheim in de relatie van Jezus tot God

Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, mijn Goden jullie God (Joh. 20;17)

Nergens lezen we dat Jezus met zijn leerlingen als één van hen bidt

 

Jezus bidt altijd alleen

 

 

We lezen inde bijbel vaak dat Hij alléén bidt.

In veel nieuwere vormen van spiritualiteit valt alle nadruk op ons doen

De nadruk valt op de navolging van Jezus. Hij wordt Jezus van Nazaret genoemd

Maar Hij wordt vaak niet als Verzoener en  Verlosser beleden.

Bijbelse spiritualiteit is méér dan engagement

Het is allereerst een spiritualiteit vanuit het in Christus verzoende leven.

Ze is gericht op God-in Christus. En tegelijk op de naaste