A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samenleving


Onze samenleving is een ‘apartleving’  geworden

Ieder claimt zijn eigen terpje, waarop hij zich terug trekt

Onze samenleving is nu geheimloos en respectloos

Intimiteit verdwenen

De vertrouwelijkheid en de intimiteit zijn verdwenen

Het knappende middeleeuwse haardvuur is vervangen door de beeldbuis

Het verre is nabij geworden en het nabije heeft zijn vertrouwelijk karakter verloren

We voelen ons bedreigd in onze binnenwereld door de buitenwereld. Dat maakt onrustig

Welvaart blijkt niet hetzelfde te zijn als welzijn.

Velen hebben een materialistische gelukshorizon

Zij zijn in de ban van het vooruitgangsgeloof

Communicatie= crommunicatie

Communicatie is crommunicatie geworden

We leven in en oppervlakte-samenleving waarin het ene omhulsel communiceert met het andere

Vroeger waren wij "ons-bewust".  Wij hier en die dáár. Nu zijn we "onsloos"

Van K-mail naar E-mail

Vroeger vond uitwisseling plaats via K-mail (kameeel) en nu via E-mail

Waar corpulentie en decadentie heersen verliest de samenleving haar eigenheid (Rom.rijk)

Andersmaatschappelijken

A-socialen zijn andersmaatschappelijken geworden

Heidenen werden andersgelovigen

De putjesschepper werd een medewerker in de afvalbranche

Interieurverzorgster

De werkster werd een interieurverzorgster

De grote warenhuizen zijn tot heilige bedevaartplaatsen uitgeroepen

Het winkelparadijs verbeeldt het religieus verlangen naar vernieuwing van de wereld

Waar het recht verkracht wordt, wordt de mens verkracht

Recht verschaffen is recht vershaffen aan de naaste die niet tot zijn recht komt