A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schaamtecultuur


 

Wat zullen de buren  zeggen?

We leven vandaag in een schaamtecultuur.

We vinden het heel erg om beschaamd te staan. Wat zouden de buren zeggen?

De oosterse cultuur is een schaamtecultuur. De oosterling vindt het heel erg om zijn gezicht te verliezen.

Schaamte is een gevolg van teleurgesteld zijn in je zelf.

Schuld heeft alles te maken met overtreding van een gebod

Schuldcultuur verdwenen

Maar het schuldbesef is verdwenen, net als de  behoefte aan vergeving.

De moderne mens heeft vooral faalangst. Hij heeft een negatief zelfbeeld. Hij is een narcist.

Het woord ‘beschaamd’  komt 127 keer voor in het Oude Testament.

Negatief zelfbeeld

Schaamte is psychisch, een negatief zelfbeeld, gezichtsverlies, het gevoel het niet te kunnen.

Bij schaamte hoort schuilen.

Laat mij niet beschaamd worden, want  bij U schuil ik

Bij God hervinden wij ons gevoel van eigenwaarde

We moeten op onze beurt ook de ander bevestigen in zijn eigenwaarde

Schuld is moreel. Schaamte is psychisch.

Bij schuldbesef past vergeving, maar bij schaamte past aanvaarding, je geborgen weten.

De verloren zoon had schuldgevoel  Vader, tegen u heb ik gezondigd

Maar hij had ook schaamtegevoel:

Ik ben niet meer waard uw zoon te heten.

De schuld wordt van hem weggenomen als de Vader hem omarmt

De schaamte wordt weggenomen als de ring om zijn vinger wordt geschoven

Hij krijgt vergeving, maar hij ontvangt ook eerherstel. Zo is de Vader!

Schaamtecultuur is een groepscultuur. Je moet je schamen als je niet leeft en denkt zoals de groep

Het individualisme is groepsnorm geworden.

Het leger met zijn uniformen is schaamtecultuur bij uitstek

Vroeger had je in de verzuilde samenleving ook een schaamtecultuur

In de jaren zestig komt er sterk verzet daartegen vanuit het individu.

Wees schaamteloos

Nu moet je individualistisch zijn. Kom met je hele hebben en houden op de tv.

In de schaamtecultuur is er geen privacy meer. Je moet schaamteloos zijn.