A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sint Nicolaas


Niet uit Spanje 

 De meeste mensen denken dat Sint Nicolaas uit Spanje afkomstig is.

Dat is niet zo. Sint Nicolaas was bisschop van Myra.Zie ook daar.

 En Myra was een stad in Lycië, een havenstad in het zuiden van het tegenwoordige Turkije.

Sint?

Het woordje ‘sint’ vind ik altijd irriterend, want onbijbels.

Het betekent ‘heilig’ terwijl er maar één de Heilige is, namelijk Christus

of we zijn als christenen allemáál heilig.

Alle christenen zijn ‘geheiligden´ door de verdienste van Christus

Er is geen enkele aanleiding om bepaalde mensen bijzonder heilig te noemen.

 Zelfs Petrus was dat niet. Hij verloochende Jezus.

Kindervriend

De bisschop is vooral bekend geworden omdat hij een grote vriend van kinderen was.

 In de tuin van de Sint Nicolaaskerk in Myra staat een standbeeld van de bekende bisschop.

Hij houdt zijn armen om enkele kinderen heen die om hem heen staan. Een vertederend gezicht!

De huidige kerk is van de 11 de eeuw en is de laatste jaren grondig gerestaureerd. Erg mooi.

Oorspronkelijk was de kerk een drieschepige basilica, maar later is hij vergroot tot een klooster

Men neemt aan dat de sarcofaag in de basilica  de tombe van de bisschop bevat.

Gebeente naar Italie

In 1087 is het gebeente van de bisschop door enkele kooplieden uit Bari geroofd en naar Italië gebracht.

In die tijd was de regio rond Bari Spaans bezit. Zo is de opvatting ontstaan dat Sint Nicolaas uit Spanje komt.