A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scheppingsverhaal


 

In beginsel !

In den beginne schiep God hemel en aarde.

De Hebreeuwse uitdrukking heeft niets met het woord ‘begin’ te maken, wel met beginsel.

Het moet zijn: in beginsel schiep Gód hemel en aarde. Latijnse vertaling is in principio, principieel, het diepste wat we kunnen zeggen is dat God hemel en aarde schiep. 

De geschiedenis van de bruiloft te Kana eindigt in NBG Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen.

Het moet echter zijn; Dit heeft Jezus gedaan als beginsel, als het meest essentiële, meest wezenlijke van zijn optreden. Welke beginsel? Jezus heeft zijn heerlijkheid  (doxa) geopenbaard.

Dat is het typerende, het wezenlijke van Jezus´ optreden.

Als ik de moderne evolutionisten moet geloven: eerst was er helemaal niets en dat is nog ontploft ook!!

Afwijzing veelgodendom

In Genesis 1 gaat het zeker ook om een indirecte afwijzing van de Egyptische veelgodendienst en de Babylonische magie.

De zon, die in Egypte als een god werd vereerd, is volgens Genesis 1 ook maar een schepseltje. Ze werd pas op de vierde dag geschapen.

De natuurgoden de zon, de maan en de sterren worden van hun voetstukken gehaald. De natuur wordt ontgoddelijkt. Er is maar één God en dat is de HERE

Het vereren van dieren, planten en hemellichamen (wat bij de omliggende volken van Israël gebruikelijk was) wordt in Genesis 1 onmogelijk gemaakt.Ze zijn immers slechts schepsele

Afwijzing magie

In dit eerste hoofdstuk uit de bijbel wordt met de veelgodendienst afgerekend, maar ook met de magie.

De mensen voelden zich bedreigd door de goden en om die goden goedgunstig te stemmen gebruikte men het middel van de magie.

Dat deed men door het uitspreken van toverformules en bezweringsspreuken.

Gods medewerker 

De mens mag Gods medearbeider zijn.

Hij krijgt een taak toebedeeld. Hij moet de hof  bebouwen en bewaren.

De mens is immers naar Gods beeld geschapen. Reeds “ in den beginne” was de HERE geen concurrent maar bondgenoot van de mens.