A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scepticus


 

Bestaat God wel?

Scepsis is geen zuiver intellectuele, verstandelijke aangelegenheid. Het is ook een existentiële.zaak

De intellectuele scepsis zet vraagtekens bij de bewijsbaarheid van God, bij de toekomst die ons via de Schrift in de bijbel beloofd wordt.

De verstandelijke scepticus beweert dat dit allemaal zijn verstand te boven gaat.

Existentiele scepsis

De existentiële scepsis gaat echter veel dieper, die  vraagt zich af wat heb ik eigenlijk aan God? Deze scepsis raakt mijn hele bestaan, vooral als we met het lijden geconfronteerd worden.

De scepticus wordt gekenmerkt door drie denkwijzen.God kan wat Hij belooft.

Hij gelooft niet dat God goed is en Hij het goede voor ons wil.

Jezus heeft voor deze sceptici drie uitspraken gedaan. Allereerst zegt Jezus dat je als scepticus niet op een afstand moet blijven. Je moet geen toeschouwer blijven, maar meedoen. Als u weten wilt of datgene wat ik zeg van God komt, dan zult u het te weten komen door het te doen (zie Johannes. 7:17)

In de tweede plaats zegt Jezus tot hen Jullie voorstellingsvermogen is wel buitengewoon beperkt, hoor. Jullie kennen het woord van God niet, noch zijn kracht. Hij die de wereld geschapen heeft, is ook in staat een nieuwe wereld te scheppen, zonder lijden en dood. (Mattheus 22:28)

En in de derde plaats knoopt Jezus aan bij de algemene ervaring van de mens, dat als je je vader of je vriend om brood vraagt Hij je geen stenen geeft om op te eten.

Waarom denken jullie dat jullie Vader in de hemel een valsemunter is, dat Hij jullie niet zal geven wat je van hem vraagt?  Lucas 11. Zal Hij werkelijk weigeren jullie de Heilige Geest te geven als jullie Hem daarom bidden?

Samenvatting

Samenvattend kun je dus zeggen sceptici  blijven op een afstand staan, hebben een groot tekort aan voorstellingsvermogen over wat Gods macht en Gods vaderlijke goedheid

Als Paulus op de Areopagus het evangelie gaat verkondigen, komt hij daar ook de sceptici tegen, die roepen

"Wat zou deze betweter willen beweren? Ook zij blijven op een afstand staan, kunnen zich niet voorstellen dat een dode Jezus opgewekt kan worden. Het gesprek eindigt als Paulus het gaat hebben over de opstanding van Jezus.

Zie ook bij twijfel