A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Seksualiteit en religie


Seksualiteit in religie 

 

In vroegere culturen was er een zeer nauwe relatie tussen seksualiteit en religie.

Meestal waren de priesteressen publieke vrouwen.In de tijd van Paulus vond er in Pessinus de verering van de moedergodin der Frygiërs plaats.

Ze heette Cybele.

De cella  van de tempel waarin haar beeld stond is nog goed bewaard gebleven.Hier vonden afschuwelijke tonelen plaats.

Paulus kwam er langs op reis door Frygië

Onder hartstochtelijk gejammer en geklaag castreerden tal van jonge mannen zichzelfDat gebeurde tijdens het orgiastisch jaarlijkse voorjaarsfestival van de moedergodin.

Zo offerden de mannen hun mannelijkheid aan de godin. Daarna werden ze gedoopt.

Maar dit gebeurde niet met water, maar met stierenbloed. De mannelijke dopeling daalde neer in een groeve, waarover men vervolgens een laag van planken legde,Die waren voorzien van gaten.

Daarop slachtten de priesteressen een stier.

Uit de gapende wond van de stier stroomde het bloed over de planken Het bloed druppelde vervolgens door de gaten neer op de dopeling.

 Zo kreeg hij deel aan het nieuwe leven.

Castratie

Bij deze heidense cultus was er ook sprake was  van een heilig avondmaal en een heilige doop.

Afsterving van de oude mens (castratie) en verrijzenis van de nieuwe mens (stierenbloed)

Seks was ook heel nauw verbonden met de cultus van de Efezische Artemis.

Priesteressen

De priesteressen van deze moedergodin waren prostituees, die voor de stad Efeze veel geld verdienden.

Jullie heel anders, jullie hebben Christus leren kennen (Efeze 4:20) schrijft Paulus

Het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht (Efeze5 : 11 en 12).

Hij noemt dit onvruchtbare werken der duisternis

Ontwaak en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten (5:14)

Mysteriegodsdienst  had in Rome de cultus van Cybele het karakter gekregen van een mysterie-godsdienst

Daarbij vonden ook allerlei rituelen plaats die strikt geheim waren