A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exorcisme duiveluitbanning


 

Bij ritueel van de doop

 

Vroeger werd het ritueel van de doop vaak begeleid door handelingen die de invloed van de demonen moesten weren.

Dat was een overblijfsel uit het heidendom.

Met een vreemd woord spreekt men van exorcisme of duiveluitbanning.

Zie ook Duivel en Magie

Ook nu komt duiveluitbanning voor.

Er zijn christenen die menen dat sommige vreemde psychische verschijnselen niet uitsluitend psychiatrisch geduid mogen worden.

Bezetenheid

 In zulke geval spreekt met van  bezetenheid. In naam van Jezus zouden boze krachten in een kort ritueel uitgedreven moeten worden.

Ik vind het erg gevaarlijk te denken dat sommige mensen door de duivel bezeten zijn.

 En dan de conclusie te trekken dat er exorcisme moet plaats vinden. 

Maar het is net zo gevaarlijk te denken dat de duivel geen geestelijke  macht  kan zijn die mensen in beslag neemt. Bezeten zijn is bezet-bezit-zijn.

Je kunt ook bezeten zijn door geld, drugs, seks en macht. Een ander woord voor bezetenheid is slavenbestaan.

Bij duiveluitbanning  gaat het  meestal  om bepaalde exorcistische handelingen, die het gevaar van magie  in zich dragen.

Uitbanning niet door magie, maar liefde

Heel ons christen-zijn moet  echter iets hebben van duiveluitbanning. Het gaat om een exorcistische existentie, via liefde en ontferming. En niet door magie

Jezus Christus is de grote Exorcist. Hij heeft gezegd:Ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken en in Joh. 12 : 31 lezen we zijn woorden:

Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld (satan) buiten geworpen worden. Het sterven en opstaan van Christus is de beslissende duiveluitbanning.