A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Extase


 

Buiten jezelf gaan staan 

 

Het woord betekent letterlijk "buiten jezelf staan" .Meegenomen worden door een hogere macht

Uit jezelf treden, in vervoering komen

Met 'geestverruimende middelen' kun je als het ware 'uit je dak gaan'

Dionysos

Bij de feesten ter ere van Dionysius werden alle remmen losgegooid.

Dionysius trok door de stad op de voet gevolgd door saters, bosgoden  ruig behaard met bokkenpoten

Omringd door een Bacchantenkoor, opzwepende muziek, tot razernij gebrachte schare vrouwen

Tierend en schreeuwend trekkend door de straten.

Deze extase en vervoering waren er ook in de eredienst van Artemis

Je had er de wildste orgieën en grofste zedeloosheid

We zien dit antieke heidendom weer terugkeren in de Westerse cultuur

Bij de extase van de derwisjen in Konya betekende de extase juist onthechting van deze aarde

Hun leider beschouwde zijn sterfdag als zijn trouwdag

Pinksterfeest

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem komen de discipelen ook in extase

Ze gaan in hun eigen taal speken over wat God gedaan heeft in Jezus Christus

Ze waren buiten zichzelf van verwondering (Hand.2:7)

Een grote geestdrift en heilige bezieling greep de menigte aan

Een extatische beleving kan ook voorkomen bij opwindende muziek en grote spanningen

Extase als charisma

Maar er is ook extase als charisma, een enthousiasme, een "in God-zijn"  in letterlijke zin

De geestdrift van  het merendeel is Geest te weinig, drift te veel

De opgetogenheid van het christelijk geloof is zo anders dan de opgewondenheid van het heidendom!!