A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emoties zijn lichtschuwe wezens.


Hoe voelt dat? 

Heel vaak vraagt men aan publieke personen: hoe voelt u zich nu? Hoe voelt dat?

Dit is een ongepaste vraag, ook wel schaamteloos, want ongezond nieuwsgierig

In de tweede plaats leidt deze vraag van de zaken - waar het echt om gaat - af.

De mens komt centraal te staan

De mens komt in het centrum en niet de zaak zelf. 

Ten derde negeert deze vraag het werelijke karakter van emoties.

Emoties zijn lichtschuwe wezens. Ze vluchten zodra schijnwerpers op hen gezet wordt.

Ten vierde is het niet mogelijk om op dergelijke vragen adequaat te antwoorden.

Emoties zijn als vogels in de lucht

Emoties zijn als waterstromen die we maar moeilijk kunnen kanaliseren.

 

Norm niet belangrijk meer

Normen en waarden komen op de achtergrond. 

Belangrijker voor de moderne mens zijn inderdaad de gevoelens.

Gevoelens kunnen  authentiek zijn, maar daardoor zijn ze nog niet  normatief!

Vroeger waren velen rationeel, nu emotioneel

Vroeger zeiden velen wat ik denk is waar. Nu wat ik voel is waar

Rationalisme en romantiek zijn wortels van dezelfde stam autonomie!