A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eenzaamheid De mens is niet een-zaam geschapen, maar twee-zaam.


 

Eenzaamheid in one-liners

 

 

Eenzaamheid is de grondwaterstand van het leven van velen

De eenzame voelt zich losgeknipt uit alle relaties, uit de oerverbondenheid van het leven.

Wie zich aan de eenzaamheid overgeeft is spoedig alleen

De verlamde bij Bethesda (Joh.5 ) zei Ik heb geen mens 

We voelen ons als een vergeten  koffer op een verlaten perron

We voelen ons als weggewaaide en  vertrapte bladeren in de herfst

We voelen ons als een zwerfsteen in de immense ruimte van het heelal

De mens is niet een-zaam geschapen, maar twee-zaam

God Zelf is niet een-zaam. Hij is ten volle gemeenschap.

Gelovig worden is opgenomen worden in de goddelijke gemeenschap

Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest

 

Alle dingen zijn eenzaam als we zelf  eenzaam zijn.

 

We projecteren onze eenzaamheid naar buiten

Jezus was vreselijk eenzaam, want Hij was de enige mens die volkomen liefhad.

Koningin Wilhelmina's boek Eenzaam maar niet alleen, moet eigenlijk zijn: Alleen maar niet eenzaam

Een miljoen Nederlanders hebben geen vrienden en 600.000 zijn eenzaam

Er is een verschil tussen eenzaam zijn en alleenzijn.

Eenzaamheid heeft te maken met  een bepaald gevoelen. En alleenzijn is een situatie, een feit.

Eenzaamheid is de grondwaterstand van het leven  van veel mensen.

Maar ook is waar dat wie zich aan eenzaamheid overgeeft, spoedig alleen is.

De verlamde bij Bethesda (Joh.5) zei Ik heb geen mens Geen mens die mij wil helpen en geen mens met wie ik kan praten.

Mensen hebben mensen nodig om mens te zijn. We moeten niet gaan klagen over onze eenzaamheid, onze wonden blijven likken of de versmade Messias blijven spelen, zielig blijven doen en zeggen :ik heb geen mens.

Een eenzaam mens kan ook een eenzelvig mens zijn, een zurig mens tegenover zijn omgeving. Wie een vriend wil hebben, moet daarom zelf eerst een vriend kunnen zijn.

Eenzaamheid kan niet alleen een toestand zijn. Het kan ook een karaktertrek zijn. Dan is het nodig een gezonde houding tegenover het leven aan te nemen.

De eenzame en vereenzamende mens hunkert naar gemeenschap. De mens die  - door welke oorzaak ook – in  een voortdurend isolement leeft – heeft geen behoefte meer aan de ander. Hij communiceert met zijn eigen gedachten, met zijn verleden en met de dingen om hem heen, zoals ons herhaaldelijk is gebleken bij geesteszieken.

Eenzaamheid kan ook voortkomen uit gebrek aan samenhang. Ook iemand die numeriek alleen is, kan opgenomen zijn in een bezield verband.

Eenzaamheid is niet een alleen maar een gevolg van een gebrek aan menselijk contact. Eenzaamheid is gemis aan gebondenheid.