A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Echtheid


 

Authentiek

Er is een toenemend verlangen naar echtheid en oorspronkelijkheid.

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

 Volgens trendwatchers speelt men in de reclame ook in op de grote behoefte naar authenticiteit.

Het opduiken van de bekende priester Antoine Bodar in een commercial illustreert dat ook.De bank wil graag geassoocieerd worden met  de echtheid, de authenticiteit van Bodar.

De bank doet wat ie belooft net als Bodar.Hij draait niet met alle winden mee.

Tamiem=consequent

Jezus roept in de bergrede  ons ook op om “tamiem” te zijn.; consequent, ongedeeld uit één stuk. Doen wat je belooft.Niet schijnheilig te zijn.

Niet: volmaakt

Ten onrechte lezen we in de meeste vertalingen  dat Jezus ons oproept volmaakt te zijn.

Wees dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Abraham,   

Noach en Job worden  ‘tamiem’ genoemd..Allerminst  omdat zij onberispelijk waren, maar juist door hun echtheid en toewijding.

Volmaakte liefde

‘Volmaakt’ heeft in Matth 5:48  zeker géén materiële inhoud, maar is een nadere bepaling bij liefhebben We moeten niet liefhebben tot op zekere hoogte en binnen bepaalde grenzen.

Maar consequent. We moeten volmaakt liefhebben.

Zo is ook Gods liefde.

Die is onbegrensd.Hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen.

Telkens wordt  ons weer de vraag gesteld; Wat betekent het geloof voor jou?

We moeten dan niet met de stroom ons laten meevoeren en zeggen wat iedereen wil horen.

We moeten “tamiem”zijn. Rechtuit, klip en klaar op de man af zeggen hoe je erover denkt. Je nergens achter verschuilen.