A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evangelisch Werkverband


 

Evangelische Alliantie

In 1995 werd de stichting Evangelisch Werkverband opgericht om de evangelische richting te versterken

Er bestond al de Evangelische Alliantie. Die is breder.

Dat is een overkoepelend orgaan, waarin evangelische christenen uit alle kerken elkaar gevonden hebben

Ook het Leger des Heils en de Pinksterbeweging behoren hiertoe.

Het Evangelisch Werkverband daarentegen is een vernieuwingsbeweging binnen de bestaande PKN.Door een netwerk van kleine groepen in de gemeente wil zij  “olie gieten op het vuur”.

 

Gemeente-Groeigroepen

De groepen noemt men Gemeente-Groei-Groepen

Het Evangelisch Werkverband is snel gegroeid en telt in ons land nu al honderden predikanten

De theologie gaat uit van het sola gratia, sola scriptura, sola fide.

Ze legt grote nadruk op een persoonlijke geloofsrelatie met Christus.

Van de 32.000  Amerikaanse zendelingen  buiten de USA  komt negentig procent uit de evangelische beweging.

Men heeft veel aandacht voor de gaven van de Geest

Alfa-cursus

Heel bekend is de Alfacursus waar mensen met elkaar op een moderne manier de Bijbel bestuderen

Vele tienduizenden over de hele wereld hebben deze cursus gevolgd

Men begint altijd met een eenvoudige maaltijd om elkaar  te leren kennen.

Angelsaksische theologie

Opmerkelijk is dat de evangelischen vooral gevoed worden door de Angelsaksische theologie

Deze is heel praktisch van aard en heel concreet 

Beroemde schrijvers zijn b.v. John Stott en Alister Mc Grath.

Hun boeken worden bij honderduizenden verkocht.

De Angelsaksische schrijvers hebben de Verlichting niet meegemaakt, zoals de landen in Europa

Verlichting

Hierbij ging men uit van het rationalisme en ontkende men bovennatuurlijke openbaring

Bij ons is prof. Kuitert een typische vertegenwoordiger

De Duitse theologie is sterk beïnvloed door de filosofie, met name de filosofie van het rationalisme

Zij draagt dikwijls een speculatief karakter en ontkent bovennatuurlijke werkelijkheden.

Dat is niet zo in Angelsaksische theologie