A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emotionele intelligentie


 

Hoog zelfbewustzijn nodig

 

Emotionele intelligentie is het intelligent gebruiken van emoties

Je moet ze bewúst worden en leren te behéérsen.

Je moet je telkens bewust worden wat je denkt, ziet en hoort, voelt, van plan bent.

Er is een hoog zelfbewustzijn voor nodig. Dus niet zo maar wat zitten te dromen.

Een laag zelfbewustzijn kan je handelen negatief beïnvloeden.

Om een hoog zelfbewustzijnsniveau te bereiken kun je voor jezelf de tijdsluis gebruiken.

Een tijdsluis is een bepaalde hoeveelheid tijd om zeer intensief te werken

Ik ga één uur lezen, van 3 tot 4 uur. Niet korter en ook niet langer.

Gebruik voor verhogen van je zelfbewustzijn  altijd  ik-boodschappen: ik-statements

Ik denk dat, ik zie dat.. ik voel, ik ben van plan en ik doe dit zo.

Gebruik geen automatische gedachten gedachten, gedachten die zo maar ineens op komen.

Automatische gedachten zijn irrationeel

Tegenover automatische gedachten staan innerlijke dialogen

Ontwikkel daarom positieve, constructieve en instructieve dialogen: Ik kan het aan, vind, dat.

Intentiestatements nodig

Intentiestatements:Ik wil, ik ben van plan

Communiceren met gevoelens is het moeilijkste.

.Je kunt het beste beginnen met: ik heb het gevoel  dat…. Voel je dat ook zo aan.?