A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wetenschap en Gelppf


Wetenschap en geloof 

Er zijn veel gaten in het  geloof. Het geloof is niet vanzelfsprekend meer.Hoe kan God toelaten dat zulke verschrikkelijke dingen gebeuren? en vul nu zelf maar in. Vaak vullen wij die gaten zelf opvullen  met   het plamuur van allerlei gedachten: God heeft een plan met ons leven.God heeft daar mee wel een bedoeling. Enzovoort enzovoort. Maar houden we zo God niet overal verantwoordeljk voor? Pakken we God op die manier niet in in het pakpapier van onze persoonlijke meningen? We halen God overal bij; toen de Spaanse vloot  in de strijd met Spanje werd verslagen serd gezegd: Gods adem heeft ze verstrooid.Was het inderdaad Gods adem?Een dankdag gaat er bij voorbaat vanuit dat Gopds hand zichtbaar wordt in voorspoed.Maar wordt Gods hand ook zichtbaar in tegenspoed? In rouwadvertenties lees je dikwijls:De HERE heeft onverwacht van ons weggenomen...Heeft de HERE dat werkelijk gedaan?.Geen wonder dat velen zich nu afvragen:  zit Gods hand daarachter als we voorspoed hebben of tegenslagen ervaren? Zijn we vaak niet bezig God in te pakken in een papiertje dat ons aanstaat?Kunnen we niet beter zwijgen?God begrijpen we rtoch niet.We begrijpen ook het Kerstgebeuren niet.Dat gaat ons begrip te boven.dDat de heilige God hoogst persoonlijk naar ons is toegekomen begrijpen we helemaal niet.Met die overtuiging mogen we alle gaten vanons vgeloof vullen.Hij is er altijd bij. Zo moeten jullie Mij noemen” zei God rtegen Mozes.JHWH.Die Hebreeuwse letters betekenen:Ik ben er bij.

 

Tegenovergestelde

 

Het tegenovergestelde is dat we Hem nergens meer bij betrekken.Hij is nergens meer bij.Maar heeft Hij dan niets te maken met aardbevingen  en stormrampen?  Staat Hij overal buiten? Dat zijn heikele vragen.Kijkt Hij weerloos toe? Is Hij werkelijk uitgeschakeld?Maar dan gaan alle deuren dicht en worden alle lichten gedoofd.  Dan wordt het heel donker. Dat ge beurt als we uitgaan van een gesloten wereldbeeld. Sommige filosofen zeggen: als je uitgaat van de wetenschap kom je vanzelf terecht bij het atheïsme.Funtioneert wetenschap inderdaad het beste zonder religie?Dat is onzin, want elke wetenschapper heeft een  vóórwetenschapelijk uitgangspunt.Het is volkomen onzinnig te beweren dat de beoefeing van de  wetenschap vanzelf leidt  tot het atheïsme. De geschiedenis  bewijst het tegendeel.

 Seculier uitgangspunt noodzakelijk? 

Moeten universiteiten God  overal buiten sluiten om wetenschap te kunnen bedrijve? Ik ben overtuigd dat iedere wetenschap uitgaa van een bepaalde ideologie. Het atheisme is toch ook een ideologie? Zijn wetenshappers die werken aan een universiteit met een religieuze rondslag altijd slechte wetenschappers?Het blijkt juist de religie te zijn weest die de wetenschap tot grote hoogte  omhoog heeft gestuwd.