A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wonderen


Elke dag vinden er wonderen plaats.

Het probleem is dat wij die wonderen niet meer opmerken.

We hebben er geen antenne meer voor.

We zijn zo afgestompt dat we ons niet meer verwonderen.

We doen net alsof we in een wonderloze, afgeplatte wereld  leven.

Tegen de natuur in?

Meestal denken we bij een wonder aan iets dat tegen de natuur in gaat

De natuurwetenschap heeft steeds meer geheimen en raadsels kunnen verklaren.

Een wonder is dat God zijn aanwezigheid laat zien in de gewone dingen.

Hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid voor de mens om te bewerken.

Wat is een wonder?

Volgens de Bijbel is een wonder alles waarin we de creatieve kracht van God ontdekken.

Kijk eens naar een paardebloem of naar een tulp.

In de bijbel gaat het wonder niet tegen de natuur in.

God onderhoudt de zwaluwen en de zwaardvissen, de kippen en de kangoeroes.

Naast de wonderen van het gewone leven zijn er de wonderen van de verzoening en bevrijding

Grootste wonder

Het grootste wonder is een Persoon.

Christus is een wonder

In Hem heeft God ons opgezocht Dat is een wonder waarover je niet komt uitgedacht

Jezus heeft ook vele wonderen gedaan.  Lammen laten lopen, blinden het gezicht gegeven

Farizeeën vroegen Jezus:Meester, laat nu eens een wonder zien.

Een legitimatiebewijs dat u echt van God komt.

Haal eens een kunststukje uit.

Maar Jezus zei Jullie krijgen geen wonder te zien.Jullie geloven niet in Mij

Jezus moest een huzarenstukje uit halen, een truc verrichten.

Jezus was voor hen de grote Tovenaar.

Daarom kon Hij daar geen wonderen doen.

Plaatjes bij de verkondiging

Als Jezus ‘wonderen’ verricht zijn die wonderen plaatjes bij zijn verkondiging.

B.v de genezing van een dove(Effatha)

Hij wil laten zien dat wij mensen geestelijk doof zijn en niet luisteren naar Gods stem.

Onze oren moeten geopend worden.

Blindheid is teken van onze geestelijke verblinding

Gebeuren er vandaag nog wonderen?

Nou en of!! Elke dag vinden er wonderen plaats.

Het probleem is dat wij die wonderen niet meer opmerken.

Wij zien ze niet meer 

 We hebben er geen antenne meer voor. We zijn zo afgestompt dat we ons niet meer verwonderen. We slaan onze handen niet meer opeen van verbazing en we zeggen niet meer :Hoe is het mogelijk?

De meest wonderbaarlijke verschijnselen vinden om ons heen plaats, maar we zien ze niet.

Dat is de armoe van deze tijd.

We doen net alsof we in een wonderloze, afgeplatte wereld  leven.

We hebben de antenne voor het waarnemen van wonderen verloren!

We zeggen daarom: alles wordt bepaald door de natuurwetten van oorzaak en gevolg, regelmaat en ritme. Ons wereldbeeld is gesloten en we denken dat wonderen thuis horen in de wereld van het sprookje.

Geen bovennatuurlijk ingrijpen?

God grijpt niet meer in op een bovennatuurlijke wijze

Meestal denken we bij een wonder aan iets dat tegen de natuur in gaat.

Eeuwen geleden waren er heel veel van die verschijnselen. De bliksem bijvoorbeeld.

Dat vond men een wonder.Men zei dan: wat gaat Donar toch weer te keer. Maar later heeft de wetenschap ontdekt dat bliksem niets anders is dan een elektriciteitsontlading.

Na die ontdekking was bliksem geen wonder meer, want je kon het verschijnsel verklaren

De natuurwetenschap heeft steeds meer geheimen en raadsels kunnen verklaren.

De wonderen zouden dus bestaan bij de gratie van de natuurwetenschap en God mag dan de gaten in onze kennis opvullen.

Wat we vandaag dus nog niet kunnen verklaren heet een wonder.

Maar bij die opvatting verdwijnen er steeds meer wonderen. God wordt een randfiguur

God laat zien dat Hij er is. 

Heel het leven is voorgeprogrammeerd en niemand kan daar een speld tussen krijgen. Ook God niet.

 Volgens de bijbel is een wonder dat God zijn aanwezigheid laat zien in de gewone, natuurlijke dingen.

Hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid voor de mens om te bewerken, brood uit de aarde, wijn die het hart verheugt .Heel de schepping is een groot wonder.

Kijk maar eens naar de sterrenwereld. Ongelooflijk wat een wereld. De dichter van psalm 8 zit op het platte dak van zijn huis en kijkt er naar.Hij zegt Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.

Creatieve kracht 

Volgens de bijbel is een wonder alles waarin we de creatieve kracht van God ontdekken.

Bijvoorbeeld de geboorte van een baby met alles er op en er aan. Een groot wonder. Licht in je ogen en lucht in je longen.

Verliefdheid, liefde, tederheid, ontroering.

Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Heel het leven is een wonder.

En kijk eens naar een paardebloem of naar een tulp. Ga er eens op letten hoe jouw lichaam in elkaar zit.

Hoe elk orgaan een eigen functie heeft. Is dat geen wonder? En kijk eens naar de bijen.

Hoe vormen ze met elkaar een hechte gemeenschap!

Juist in alledaagse dingen

Als we door het bos lopen moeten we ons telkens verwonderen. In de bijbel gaat het wonder niet tegen de natuur in.

Juist in het gewone, alledaagse leven mogen we Gods nabijheid ervaren. God onderhoudt de zwaluwen en de zwaardvissen, de kippen en de kangoeroes. Heel het bonte leven  van de dieren is een groot wonder. In heel de schepping ervaren we de grootheid van God.

Naast de wonderen van het gewone leven zijn er de wonderen van de verzoening en bevrijding.

Dat God zich met ons gewone leven wil bemoeien is een wonder.Vergeleken met de duizelingwekkende wereld van de sterren, wat is dan de mens dat Gij zijner gedenkt? Zegt de dichter van psalm 8. Het grootste wonder is een persoon. Christus is een wonder

In Hem heeft God ons opgezocht Dat is een wonder waarover je niet komt uitgedacht, uitgepraat en uitgezongen.

Door Jezus haalt God een streep door onze smeerlapperij en hoef je nooit meer bang te zijn voor de dood.De levende Heer is bij jou. Dat is een groot wonder.

Hoe komt het nu dat wij vandaag zo weinig wonderen meer om ons heen ontdekken?

Dat alles zo flets en kleurloos is geworden?

Dat komt omdat velen niet meer in Jezus Christus geloven.

Dan verdwijnen de wonderen uit jouw leven. Jij zou graag nog eens een wondertje willen zien. Jezus heeft ook vele wonderen gedaan.  Lammen laten lopen, blinden het gezicht gegeven en zelfs doden opgewekt.

Indertijd kwamen de Farizeeën tot Jezus en vroegen Hem :Meester, laat nu eens een wonder zien. Een legitimatiebewijs dat u echt van God komt.

Haal eens een kunststukje uit. Maar Jezus zei Jullie krijgen geen wonder te zien.Jullie geloven niet in Mij. Jullie moeten niets van Mij hebben.

De evangelist schrijft van de inwoners van Nazaret, dat Jezus daar geen wonderen kon verrichten vanwege hun ongeloof.

Ze beschouwden Jezus als een grote Tovenaar.

Hij moest in hun dorp een huzarenstukje uithalen.

Dan zouden ze in die timmermanszoon geloven. Ze geloofden echter niet in Hem  als Verlosser, als degene die van God komt..

Als wij niets van Jezus verwachten, zullen er ook geen wonderen gebeuren.

Dan staat Jezus machteloos. Wij draaien het meestal om, eerst een wonder zien en dan pas geloven. Jezus draait dit om.

Eerst  in Mij geloven en dan zul je pas wonderen kunnen zien.

Niet afdwingen

Wonderen kun je niet afdwingen. Ze komen altijd als een verrassing. Niet iedereen wordt genezen, net zo min als in de tijd van Jezus.Niet al je wensen worden vervuld.

Niet al je problemen opgelost. Paulus moest Trofimus ziek achter laten in Efeze. Zelf had hij een”doorn in zijn vlees”.

Maar de gelovige komt God overal tegen in het gewone leven.

En dat is een wonder.