A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wachten en Verwachten


Het wachten kan ook verwachten worden...

Wij  verwachten naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid heerst (2 Petr. 3:13).

Ik denk niet dat veel mensen daar naar uitkijken.

En nog minder dat zij die wereld verwachten.

Er is wel een nieuwe belangstelling gegroeid voor de Overzijde.

Het is weer trendy om in het hiernumaals te filosoferen over het hiernamaals.

Het “incarnatiegeloof”is weer ‘ín’.  Maar het verwachten van een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, ligt ver buiten onze horizon.

We hebben er ook geen behoefte aan want we worden verzorgd van de schoot tot de dood en van de crèche tot het verzorgingstehuis.

Verwachting past niet meer

Die verwachting past ook helemaal niet in ons cultuurpatroon.

De kosmologen beweren dat het Bijbelse wereldbeeld helemaal uit de tijd is.

En daarin hebben ze gelijk, want de aarde is niet het middelpunt van het heelal.

Onze planeet is op de kaart van de duizenden zonnestelsels nog minder dan een speldenprik, nog minutieuzer dan een vliegenpoepje.

Het is je reinste onzin een nieuwe aarde te verwachten, een soort wonderschoon paradijs. God bestaat niet en Jezus is dood.

De moderne mens gelooft niet meer in een God die tussenbeide zal komen.

Er bestaat geen interventie van Boven af!

 

Gesloten wereldbeeld

 

Er is geen ‘Boven’. Hun wereldbeeld is een gesloten wereldbeeld.

De christelijke eindtijdverwachting is volgens hen als een fraaie bonbondoos die als reclame in de etalage staat. Die doos ziet er wel heel mooi uit, maar er zit niets in.

Ook in de tijd van Petrus waren er zulke spotvogels.’Waar blijft nu de belofte van zijn komst? riepen ze luid.


Wij verwachten een Annus Domini

 

Onze toekomstverwachting is daarom niet vanzelfsprekend.

Ze gaat tegen de schijn der dingen in.

Ze is niet af te lezen van de resultaten van de moderne wetenschap.

Ze is ook niet af te lezen uit de stand die de planeten tussen de sterren innemen.

Ze is niet het eindresultaat van ingewikkelde berekeningen. Het Bijbelse werkwoord ‘verwachten’ heeft al de kiem van zekerheid in zich.

Het is méér dan verlangen. Het is geen utopie, geen hersenschim, geen luchtspiegeling als een fata morgana in de woestijn. 

Op grond van Gods beloften 

Omdat het een verwachtn is op grond van Gods beloften: ”wij dan verwachten naar zijn beloften een nieuwe aarde . “Zie Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’

Hemel en aarde. Dat is een staande uitdrukking voor de hele kosmos. Wij verwachten een nieuwe werkelijkheid. Onze werkelijkheid waarin wij gehuisvest zijn, is niet de enige werkelijkheid waarop wij zijn aangewezen. Die werkelijkheid is tijdelijk, vergankelijk en eindig. Wij verwachten naar zijn beloften een nieuwe aarde.

In Openbaring 21 lezen we;”

Hij die op de troon is gezeten zegt:Zie nieuw maak ik alle dingen.

De klemtoon ligt op het bijvoeglijk naamwoord ‘nieuw’. Er staat niet zie ik maak alle dingen nieuw, maar ‘nieuw’ maak ik alle dingen’ 

Het woordje ‘nieuw’ gaat voorop en krijgt de klemtoon! Het zal dezelfde wereld zijn, maar dan vernieuwd.

Op de nieuwe aarde zullen geen sciencefictionachtige figuren rondlopen, geen robots of Marsbewoners, maar U en ik. Als ik een nieuwe fiets koop, dan is dat altijd een andere fiets dan de fiets die ik eerst had.

Zo gaat het niet met onze oude aarde.

Er komt geen andere aarde, maar een totaal vernieuwde. God geeft zijn schepping niet prijs, maar restaureert ze. God maakt bovendien geen andere mensen, maar Hij maakt bestaande mensen anders.

Onze toekomst is de verrassende onthulling van wat in Jezus op de dag van zijn verrijzenis al geschied is!

We zullen ook een nieuw lichaam krijgen.