A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wonder/lopen over water


Over water lopen

 EO- cabaret 

Er was terecht veel kritiek op het plan van de EO  om een atheïstische cabaretier te laten optreden over het thema “Jezus loopt over het water”.

Als er een ding dat is dat wij volkomen onmogelijk vinden, is het toch wel lopen over water.

En als mensen in de Bijbel lezen dat Jezus over water heeft gelopen, denken ze bij zichzelf:

Natuurlijk dat kan niet.

Als jongen wilde Wim Butte  predikant worden.

Na het Eerst Christelijke Lyceum in Haarlem belandde hij bij de befaamde theoloog Harry Kuitert in de collegebanken.

 

Die sloeg meteen het fundament onder het geloof van de jonge student vandaan.

 “Jullie denken toch niet echt dat Jezus over het water heeft gelopen?”, zei hij.

Nou dat dacht hij dus toen nog wel,zei Wim Butte.

Een stevige geloofscrisis was het gevolg.

Een tijdelijke baan in de Verenigde Staten zette Butte op het spoor van de reiswereld.

Hij is nu directeur van Vliegwinkel.nl, een groot reisbureau in Haarlem met 530 mensen in dienst.

 Hij gelooft al lang niet meer dat je over water kunt lopen.

De grondfout bij deze manier van denken is dat je er van uit gaat dat Jezus niet méér kan dan ieder ander mens.

 

We weten allemaal dat je niet over water kunt lopen. Maar dat betekent nog niet dat Jezus dat ook niet zou kunnen! Hij overstijgt immers al onze menselijke mogelijkheden. De leerlingen van Jezus waren stomverbaasd dat Hij tijdens een vreselijke storm op het meer van Galilea met een enkel woord de storm het zwijgen oplegde: Zwijg, wees stil.

Ze zeiden tegen elkaar:”Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen? (Marc.4:41) Er is nog een ander puntHoe weet men toch dat Jezus inderdaad over het water heeft gelopen? 

Weliswaar heeft de NBV drie keer het werkwoord ‘lopen’ gebruikt in Marcus 6 : 48 met het oog op Jezus’ bijzondere verschijning op het meer van Galilea.

Deze platte vertaling is wel duidelijk, maar  doet geen recht aan het mysterie van Jezus’ verschijning. De vertaling van het NBG laat dit geheim in tact door het werkwoord ‘gaan’ te gebruiken.

Gaande over de zee, Hij wilde hen voorbijgaan en de leerlingen zagen Hem gaan over de zee. Was daar inderdaad sprake van ‘lopen over het water’? Lopen is het ene been voor het andere zetten.

Konden zij dit in het donker van de nacht wel zien? Het gaat hier om een bijzondere verschijning van Jezus. Hier hebben we te maken met een goddelijke verschijningsvorm van de Heiland, een voorteken van zijn opstanding, net als in de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Even verschijnt Hij incognito.

We mogen het gaan van Jezus over het water niet zien los zien van zijn pastoraat.

Vlak voordat voor Hem het grote lijden begint, wil Hij zijn leerlingen bemoedigen.

Dat was ook zijn bedoeling met het vermenigvuldigen  van de broden in diezelfde omgeving van Betsaida. Jezus wil ook met deze verschijning laten zien dat Hij van Hoge Komaf is. Hij toont hier geen kunstje dat niemand kan. Hij is niet de Grote Tovenaar.

Zijn verschijning aan de leerlingen mogen we ook niet losmaken van Jezus eigenlijke bedoeling.

Nadat Hij van de schare in Betsaida afscheid had genomen en zich teruggetrokken had op de berg om te bidden, wilde hij in Genesaret het evangelie verkondigen en tekenen van het Koninkrijk van God oprichten.

Jezus is niet beperkt in zijn optreden.

Zijn gang over het meer is dus geen geïsoleerd gebeuren, maar staat in dienst van zijn missie.