A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Willem van Oranje


Waarom werd Willem van Oranje Willem de Zwijger genoemd?

Guillaume le Taciturne ?

Willem de Zwijger

Was hij inderdaad zo’n stille? Zeker niet. Hij werd zo genoemd omdat hij jaren lang van 1559 tot 1581 heeft gezwegen over een  verschrikkelijk geheim.

In 1559 kwam hij  door een gesprek met Hendrik II koning van Frankrijk in het bos van Vincennes te weten dat de koning van Spanje, Philips II het plan had opgevat om met Hendrik II de protestanten uit te roeien.

 Hendrik II meende dat Willem van Oranje van dit gesprek op de hoogte was, maar dat was niet het geval.

Willem van Oranje doet alsof hij alles al weet en achter hun plannen staat.

Maar dit uitgelekte plan heeft Willem van Oranje er wel toe gebracht om in 1559 op de vergadering van de Staten Generaal in Gent(die door Philips bijeen geroepen was om afscheid te nemen voor zijn vertrek naar Spanje) , zijn been stijf te houden.

Hij slaagt er inderdaad in dat de Spaanse troepen in 1561 het land zullen verlaten, want juist die troepen zouden gebruikt kunnen worden om de wrede plannen van de Spaanse koning ten uitvoer te brengen.

Twee-en-twintig jaar heeft hij dit geheim bewaard.

Hij zweeg zelfs tegenover zijn intiemste vrienden. Daarom werd hij later genoemd Willem de Zwijger Guillaume le Taciturne

Je maintiendrai

Wat betekent Je maintiendrai? Dit is de lijfspreuk van het huis van Oranje. Ik zal handhaven.

Hij heeft zijn levenlang gestreden voor de handhaving van de privileges en de vrijheden van de Nederlandse gewesten.  

Hij verafschuwde het absolute koningschap van de Spaanse en de Franse koning en wilde steeds die vorm van gezag, waarin het overleg met het volk centraal stond.

Hij wilde het gezag van de Staten-Generaal handhaven, waarin dat overleg met het volk tot uitdrukking gebracht werd.

Om de huurtroepen te kunnen financieren heeft Willem van Oranje als zijn kostbaarheden verkocht of verpacht.

Fel was zijn kritiek op het besluit van de Staten-Generaal in 1573 de Rooms-Katholieke religie te verbieden en ook fel was zijn kritiek op de beeldenstorm

Hij had een grote afkeer van publieke terechtstellingen en hij verafschuwde elke vorm van wreedheid.

Europees denken

Van Karel V heeft hij Europees leren denken en hij heeft de keizer hierin beter verstaan dan diens eigen zoon.!!

Willem van Oranje wilde steeds rekening houden met de eigen aard van de volkeren.

Willem van Oranje was iemand met een groot vertrouwen op God en hij bezat een diep gewortelde vroomheid.

Juliana van Stolberg

Véél zal hij geleerd hebben van zijn moeder, Juliana van Stolberg., die Luthers was

Op Oudejaarsdag 1564, dus nog vóór hij Calvinist was geworden (in 1573!) houdt hij in de Raad van State een langdurige rede waarin hij een pleidooi voert voor gewetensvrijheid. Hij zegt daar het volgende:

‘Hoezeer ik aan het katholieke geloof gehecht ben, ik kan niet goedkeuren, dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen’ Hierbij heeft hij natuurlijk gedacht aan Philips II en Hendrik IIB

Brief  na dood broers

 Toen zijn broers Lodewijk en Hendrik gesneuveld waren op de Mookerheide schreef hij een brief aan zijn nog enig overgebleven broer Jan van Nasssu:

‘Al kwamen wij allen te sterven en werd geheel dit arme volk vermoord en verjaagd, wij moeten toch altijd de zekerheid behouden, dat God nooit de zijnen zal verlaten’

Ik vermoed dat de moord op de Hugenoten in Parijs de aanleiding geweest is dat hij in 1573 calvinist is geworden.

Hij bleef de rooms-katholieke godsdienst respecteren.