A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Welvaartsevangelie


Joel en Victoria Osteen zijn vandaag het boegbeeld van het welvaartsevangelie.

Boegbeeld welvaartsevangelie

Hij is pastor van de Lakewood Church van Houston.

Nu is hij te  zien en te horen op zondagmorgen van tien tot half elf  op de TV op National Grafic.

John Osteen zei eens:

Het is Gods wil dat jij leeft in voorspoed in plaats van armoede.

Het is Gods wil dat je je rekeningen betaalt en geen schulden hebt.

Het is Gods bedoeling dat je al jouw dagen leeft in gezondheid en niet in ziekte.

Voorspoed betekent meer dan geld .

Het betekent ook goede relaties. Dat is vrede in ons hart. Dat is een goed gezinsleven en een goede gezondheid genieten

Positief denken

Centraal staat in zijn gedachtewereld het 'positieve denken'.Je kunt worden wat je denkt.

Osteen zou de spirituele persoonlijkheid zijn van de VS en hij heeft de hoogste kijkcijfers.

Zijn bestseller kun je krijgen in 19 talen.

De slogan”Your best life now” is kenmerkend voor zijn boodschap.

Zijn diensten zijn een mix van kerkdiensten en entertainment.

Telkens horen we in zijn preken dat jij begaafd bent en dat jij heel belangrijk bent in Gods ogen. Voorspoed en gezondheid zullen je deel zijn als je Christus volgt. Het geluk en de rijkdom moeten nu gerealiseerd worden, anders ben je een loser

Bijbel spreekt anders

De bijbel spreekt geheel anders over het volgen van Jezus.

Indien iemand zijn kruis niet opneemt en Mij volgt kan mijn discipel niet zijn. Kruisdragen in bijbelse zin betekent altijd iets loslaten, prijsgeven om Jezus wil.

Wie zijn leven wil behouden zal het juist verliezen. Jezus was de grote Kruisdrager.

Hij was bereid alles los te laten om Gods wil, zijn familie, zijn bezit, zijn leven.

Dit kruisdragen moeten we niet zien tegen de achtergrond van het spreekwoord: “Ieder huisje heeft zijn kruisje”. Kruisdragen achter Jezus betekent altijd zelfverloochening, niet jezelf in het middelpunt stellen.

Gecamoufleerde hebzucht

Het welvaartsevangelie is geen evangelie, maar gecamoufleerde hebzucht.

Het kent geen boodschap van zonde en genade

”Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aankomen “(Marcus 8:34) heeft Jezus gezegd. Dat woord van Jezus moeten we zien tegen de achtergrond van die tijd. Het kruis is een Romeins-executiemiddel.

Wie het kruis opneemt, gaat naar de dood. Voor de schare uit de Joden moeten deze woorden schokkend geweest zijn. Hoe kan Jezus nu zoiets zeggen?

Liever het zwaard dan het kruis

Het liefst zouden de Joden niet het kruis, maar het zwaard opnemen om de kruis-importerende Romeinen te verdrijven.

Jezus vraagt het omgekeerde. Hij vraagt de bereidheid om te sterven. Als Jezus deze woorden uitspreekt is hij zelf bereid om te sterven en zijn leven op te offeren voor ons.

De weg van wegcijfering en dood is allereerst de weg van Jezus. Hij gaat voorop. En wij moeten Hem volgen. Wij worden ook opgeroepen onszelf weg te cijferen.

Dat is een heel andere boodschap dan die welke het welvaartsevangelie brengt!

Die stimuleert het eigenbelang, maar Jezus vraagt dat we ook een beetje gaan sterven.

Dood aan ons egoïsme en egocentrisch denken. Dat is geen zelfnegatie, maar  zich volledig toevertrouwen aan Jezus en niet vertrouwen op eigen inspanning. Zijn kruis opnemen betekent niet dat iedere volgeling ook werkelijk gekruisigd zal worden, maar dat men achter een voorganger moet gaan die bereid was de kruisdood op zich te nemen

In het Oude Testament wordt stoffelijke rijkdom vaak gezien als een zegen van God.  En voorspoed als een teken van Gods gunst. We lezen in Gen. 26 :12 dat Isaak in het land zaaide en hij  nog hetzelfde jaar honderdvoudig oogstte, omdat de HEER hem zegende.

Voorspoed

In heel de bijbel komt het woord succes (en wat het voorstelt) niet voor. Wel het woord voorspoed, maar dan is die voorspoed nooit het gevolg van eigen inspanning, maar van de zegen van God.

In het welvaartsevangelie en in het zogenoemde positieve denken, wordt het ‘goede’  leven meestal gezien als een gevolg van eigen inspanning.