A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Messias


 

 Jezus is de Messias

 

Het woord messias is de vergriekste vorm van het aramese woord ‘mesjicha’, dat gezalfde betekent.

 

Koningen werden in Israël gezalfd met olie, dat betekende dat zij door God waren aangewezen en bekwaam gemaakt voor een speciale taak.

 Koning David was bv een gezalfde.

 Jezus is in het Nieuwe Testament de Gezalfde bij uitstek.

Daarom wordt Hij in de Griekse taal  de ‘Christos”, dat is de Gezalfde genoemd.

De christelijke kerk belijdt dat niet Simon Bar Kochba de Christus is, maar Jezus.

De Joodse Messiasverwachting heeft een totaal andere inhoud en kleur dan de christelijke.

 Simon Bar Kochba wilde net als Judas de Galileër ((Hand 5:37) de Joden bevrijden van de Romeinen.

 Jezus bevrijdt van de donkere machten van schuld, zonde en dood. Daarom is Hij de Messias.

 Christus is dus niet de achternaam van Jezus zoals u misschien denkt, maar zijn ambtsnaam. Jezus is immers de Christus!