A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moskee


 

 Een moskee herken je op grote afstand al aan de minaretten

Vaak zijn kerken veranderd in moskeën. Bekend voorbeeld is de Aya Sofia te Istanboel

Herkenbaar aan minaretten

Deze koepelkerk uit de 6e eeuw heeft nu vier minaretten

In 1935 werd hij echter op last van Attaturk een museum

De functie van de minaretten is om van daaruit de gelovigen op te roepen tot gebed

Dit is de taak van de muezzin vanaf de trans van de minaret. Het gebeurt meestal mechanisch

Een moskee is in de eerste plaats dan ook een gebedsruimte

Grootste moskee

In Rotterdam wordt de grootste moskee van Europa gebouwd

Het is de Essalam-moskee met een koepel van 50 meter en minaretten van 50 meter

Gebedsruimte voor 1500 mensen, bibliotheek, keukens, klaslokalen en kantoren

Hij wordt betaald door een Arabische sjeik

De gebedsnis staat in de richting van het oosten

Ook buiten de moskee kan gebeden worden want de islam is een lekengodsdienst

Overal waar de moslim zijn reine matje spreidt is Allah bij hem

In de moskee moet iedereen zijn schoenen uittrekken. Ook de toeristen

Trappen preekstoel

Er is ook een zeer hoge preekstoel. De trappen symboliseren de hemelvaart van Mohammed

Hier wordt de vrijdagpreek gehouden

De vrouwen zijn gescheiden van de mannen en bevinden zich meestal op de gaanderij

Zij zijn onzichtbaar voor de mannen om hen niet af te leiden

In een moskee mogen geen afbeeldingen van dieren of mensen aangebracht worden

Naast de moskee bevindt zich dikwijls een koranschool

Reinigingsbron

In de voorhof kom je een reinigingsbron tegen met een fontein en vaak ook een baldakijn

Voeten, handen en gezicht moeten gewassen worden

Alles wat het lichaam uitkomt verontreinigt de mens bij geboorte, menstruatie en sterven

Deze verplichting tot uitwendige reinheid  kenden ook de Farizeeën in Jezus dagen

Niet uitwendig

Als Jezus het Koninkrijk van God gaat verkondigen legt Hij nadruk op de reinheid van binnen

Hij zegt in de bergrede Zalig de reinen van hart  (Tegenover de uitwendige rituele wassingen der Farizeeën)

Op de bruiloft te Kana stonden ook zes stenen watervaten voor het reinigingsritueel der joden

Zij symboliseerden het leven onder de wet

Jezus verandert reinigingswater in bruiloftswijn, daarmee het totaal nieuwe van het Gods rijk aankondigend