A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mens Wie ben jij


Mensen hebben mensen nodig om mens te zijn

De ontgoddelijking van deze wereld leidt altijd tot een ontmenselijking

Mens zonder liefde is een onmens, een draak, vogelverschrikker, gifkikker een robot

De mens is géén naakte aap, noch veredelde fruitvlieg

De mens is geen echopunt van zijn omgeving.

Ten diepste verlangt elk mens omhelsd te worden als de verloren zoon

De mens is aanspreekbaar en een door God aangesprokene

De mens die in afzondering leeft, leeft zonder uitzondering als een zonderling

De Übermensch roept altijd de Untermensch op

Er is bij de mensen een donker reservoir van gemeenschappelijke schuld

De mens heeft zich als met een schaar losgeknipt uit de relatie met God en mensen

Onder de mensen zijn meer profiteurs die profiteren dan profeten die profeteren.

Wij mensen zijn een kijkdoosvolk geworden en onze leescultuur een kijkcultuur

De mens is geen draaiorgelboek met voor-geponste gaatjes waar de muziek vanzelf uitkomt

Mensen vragen niet meer "Wat zijn je argumenten" maar Hoe voel je je nu?"

De moderne mens zegt " Ik voel, dus ben ik"

Wie zichzelf onbenullig vindt, geeft zich een haal laag cijfer en cijfert zich weg

We kunnen vandaag alles becijferen, maar we kunnen het geheim van het leven niet ontcijferen

In de gulzige levenshouding grijpen wij graag en gretig naar het genot

Door heel ons leven loopt een barst die niet met  velpon is te lijmen

Medemensen zijn evenmensen

Wij zijn in het menselijk verkeer vaak tegenliggers, die met vol licht verblinden

Wij zijn verslaafd aan onze zuchten,  Onze ik-zucht, hebzucht, eerzucht en  genotzucht

Mensen willen zich ont-wikkelen. We moeten eerst in-gewikkeld worden (in de liefde)

We voelen ons als acrobaten op een wentelend vat

We voelen ons als reizigers met een onbekende bestemming

Velen voelen zich als een aardappel, lelijk, misvormd en onder de grond groeiend

Velen hebben een lelijk-eendje-gevoel.  Een beschadigd gevoel van eigen waarde

Mensen zijn als egels, die warmte bij elkaar zoeken, maar elkaar toch voortdurend steken

Mensen met lange tenen hebben meestal ook een scherpe tong

Stop een tijger in je tank zegt Esso, maar de bijbel zegt: er zit al een tijger in je hart

We willen niet graag een bodemonderzoek uitvoeren in ons eigen hart

We kunnen zo moeilijk een diepteboring verrichten in eigen zielleleven

Wat speelt zich allemaal af in de achterafstraatjes van een mensenleven?

Er zijn valse geesten, zoals je valse bankbiljetten heb en valse honden

Wij mensen zijn vaak werkbuffels en poetsprincessen

Wij hebben telkens een bemoediging nodig om de moed niet te verliezen

Om koers te houden en niet te verlijeren heeft een schip een kiel nodig

We hebben een geestelijk fundament nodig om niet te  verlijeren op de levenszee

We verbergen ons onder de camouflagenetten van een keurig leven

Veel succesmensen zijn zo vol als een lege prullenmand

Het is aardig om belangrijk te zijn, maar het is belangrijker om aardig te zijn