A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Modern / modernisme


 

Zie ook hypermodernisme en postmodernisme

Je hoort vaak: modern wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen……en dan volgt een stelling. Maar wat is modern? Een moderne cultuur, een moderne tijd, moderne religie, moderne spiritualiteit,moderne theologie, modern wetenschappelijk onderzoek, moderne maatschappij

Geur van nieuw

Het woord ‘modern’ heeft een frisse, eigentijdse klank. Het staat tegenover ouderwets, uit de tijd, antiek, en klassiek. Het heeft de geur van nieuw, hedendaags, up to-date, jeugdig.

Modern levensgevoel

Moderne levensgevoel heeft mijns inziens twee gevoelslagen. Het schuwt enerzijds alles wat van vroeger is, ouderwets is. En  anderzijds wil het niets meer aannemen op gezag van anderen Daarom is het belijden van de kerk een gepasseerd station. Het is van ‘vroeger’  het wil ons betuttelen.

Het geloof van de moderne mens moet portable zijn net als elektronische apparatuur. Zijn spiritualiteit heeft geen stopcontact meer nodig.

Modern is wat ik geloof, ik gevoel, ik ervaar, ik begrijp. Het is vooral  een woord uit  de huidige ik- cultuur.

Moderne religie wil onmiddellijk weten. Het wil uit de eerste hand kennis krijgen van de wereld om ons heen.

Moderniteit is voor velen het tegenovergestelde van fundamentalisme. En fundamentalisme is voor velen je niet door de menselijke rede laten leiden, maar door zogenoemde bovennatuurlijke waarheden van godsdiensten.

Modernisme

Modernisme is iets anders dan modern. Modernisme is een geestelijke stroming uit de 19e eeuw. Het modernisme ontkende de grondwaarheden van het christelijk geloof op grond van het gezonde menselijke verstand dat niets van ‘bovennatuurlijke waarheden’ wilde weten