A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Maria verschijningen


Elke dag komen heel wat rooms-katholieke pelgrims naar de kapel van Onze Lieve Vrouwe van alle Volkeren in de Amsterdamse Diepenbrockstraat. Daar zijn bloemstukken neergelegd voor het schilderij, waarbij de zieneres Ida Peerdeman(1905-1996) haar Mariaverschijningen kreeg.


Nederland heeft nu z’n eigen Lourdes, en Amsterdam z’n Bernadette Soubirous.

Sinds bisschop Punt van Haarlem op 8 juni 2002 de Mariaverschijningen aan de Amsterdamse Ida Peerdeman van ’bovennatuurlijke oorsprong’ heeft genoemd, zal de verering van Maria als ‘Vrouwe van alle volken´ een nog hogere vlucht nemen.

Medeverlosserares? 

Maria zou aan Ida Peerdeman bekend gemaakt hebben, dat zij in Amsterdam wil worden vereerd als ‘Vrouwe van alle volkeren, medeverlosserares, middelares en aanspreekster’.De paus zou het dogma van Maria als medeverlosserares moeten afkondigen en daarna zou een periode van vrede op aarde komen.

 

Vier Maria Dogmas

In de afgelopen eeuwen heeft de Rooms-katholieke Kerk vier Mariadogma’s afgekondigd:

Moeder Gods,

Onbevlekt ontvangen,

Eeuwig maagd

Ten hemelopgenomen.

Aan Ida Peerdeman zou Maria hebben gezegd dat de paus ook een vijfde dogma moet afkondigen:

Maria als medeverlosseres en middelares.
De Maria-uitspraken staan voor de bisschop weliswaar niet op hetzelfde plan als de bijbelse openbaring, maar de vraag blijft: Waarin zijn ze dan gegrond ?
Het dogma wordt sterk gepropageerd door een internationale organisatie met de naam Vox Populi Mariae Mediatrici (internet voxpopuli.org).

 

Jezus niet enige Middelaar? 


Wordt Jezus Christus in 1 Tim. 2 : 5 niet de enige Middelaar genoemd en hoe kun je dan Maria ‘mede-middelares’ noemen ?

 Want er is één God, en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus.

 

Vrije wil 


De basis van het antwoord op deze vragen is ‘de vrije wil’.

Maria wordt op het schild geheven omdat ze ‘vrij, actief en uniek’ ja heeft gezegd op de vraag van Gabriël of ze de moeder van Jezus zou willen worden.

Daarmee hielp ze eraan mee dat het Woord vlees werd (Joh 1 : 14). Maria Teresa zegt het zo:  ‘Natuurlijk is Maria medeverlosseres – ze gaf Jezus zijn lichaam en zijn lichaam heeft ons gered.’