A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Management


Managementboeken van de veranderingsdeskundigen gaan vandaag als de bekende warme broodjes over de toonbank.

Met honderdduizenden worden ze verkocht net als de boeken die beschrijven hoe je het beste kunt vermageren.

Mensen beinvloeden 

 

Hoe kun je het beste mensen veranderen en jezelf veranderen?

Dat zijn vragen waar de gedragspsychologie zich mee bezig houdt.

Daarbij is een belangrijke vraag: hoe komen mensen van een bepaalde visie naar het gedrag dat bij die visie behoren moet?

Hoe worden dromen omgezet in werkelijkheid? Hoe kun je mensen beïnvloeden?

Het zijn vragen waarmee zowel de reclame als de politiek zich mee bezighoudt.

En natuurlijk ook predikanten zouden zich hiermee moeten bezighouden.

Hoe bereik je en overtuig je mensen?

Jezelf veranderen

 

Ook het veranderen van je eigen gedrag is heel moeilijk.

We hebben wel goede voornemens, niet meer roken of afslanken, maar meestal hebben we daar grote moeite mee.

We hebben wel grote plannen en mooie dromen, maar we komen er doorgaans niet aan toe ze te verwerkelijken.

Het is zoals de apostel Paulus schrijft in Romeinen 7:'Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik'

Het is heel vreemd dat we veel dingen die we in het dagelijks leven doen, eigenlijk niet willen.

Nieuwe ontdekking 

De nieuwe gedragspsychologie laat zien dat ons gedrag er de oorzaak van is dat we veel dingen niet bereiken. Wat is ons gedrag?

Ons gedrag is het totaal van onze bewegingen, woorden, gedachten en gevoelens, bewust en onbewust.

En nu is duidelijk dat we door ons gedrag meestal onze plannen en voornemens niet verwezenlijken. Met goede voornemens kom je er niet.

 Hoe komt dit toch?

Toponderzoekers hebben aangetoond dat minimaal 95 % van ons handelen onbewust en automatisch plaatsvindt.

 

Meeste automatisch

 

Niet meer van 5% van ons gedrag wordt bepaald door onze vrije wil.

Onze wil is heus niet zo vrij.

De kwaliteit van ons leven wordt voor 95 % bepaald door prikkels van buitenaf die we onbewust verwerken.

Prikkels die plezierig zijn of gevoelens van pijn oproepen.

De eerstgenoemde prikkels volgen we meestal onbewust en de laatst genoemde vermijden we.

Primaire drivers 


De primaire drivers voor automatische gedragsvorming zijn de prikkels in onze directe leef- en werkomgeving.

 Onbewust leren we een gedrag aan dat ons in eerste instantie als prettig doet ervaren.

Pijn en plezier  gelden daarbij dan vooral van kleine dingen, die we als prettig en minder prettig ervaren. Als iemand ons vriendelijk aankijkt ervaren we dit als prettig en beïnvloedt het ons gedrag.

Als je bij Google op Denkproducties klikt, kom je in de wereld van de gedragspsychologen.

Ik vind die wereld verrassend boeiend. Gedragspsychologen gebruiken vaak slogans. Ik noem er enkele:

Klanten zijn eigenlijk  net mensen.

De cardioloog zei: hier klopt iets niet.

Je moet eerst stoppen om van richting te kunnen veranderen. Je moet als manager altijd "ja-maar-vrije werkplekken"creëren.

Altijd ‘ja-maar zeggen’ en ‘nee-doen’ verlamt en het is bovendien een schijn-commitment.

Je doet alsof je meedoet, maar je weigert en geeft de situatie de schuld van je eigen weigering. Verbale slagkracht is nodig. In het bedrijfsleven gaat het altijd om prestatieverbetering door nieuwe vormen van gedragsmanagement.

Ben Tichelaar 
Een van de meest bekwame veranderingsdeskundigen naar wie ik graag luister is Ben Tiggelaar uit Soest.

Tik bij Google Ben Tiggelaar in en je krijgt alle informatie over zijn methoden en zijn boeken.

Dromen, durven en doen.

Dit boek gaat over het management van de lastigste persoon op aarde: jezelf. Zijn boek 'Doen' is zelfs in het Japans vertaald. Ben is nog maar 38 jaar maar  al honderdduizenden boeken heeft hij op zijn naam staan. Hij geeft veel seminars en is nu bezig zich voor te bereiden op zijn promotie over bewuste en onbewuste processen bij het beïnvloeden van mensen.

 

Back to the basics 

Ben wil zich ook bezighouden met de vraag hoe je als christen het beste je gedrag kunt veranderen. Hij wil een actietheorie ontwerpen voor christenen. Wat is hem namelijk gebleken?

Dat veel christenen herkenbaar zijn aan al die dingen waar ze tegen zijn.

 Tegen abortus, tegen euthanasie, tegen homohuwelijk, tegen werken op zondag, tegen kinderen aan het avondmaal, tegen de vrouw in het ambt soms enz.

 

Waar zijn we voor?

 

Maar wat geloof ik nu eigenlijk? En hoe kan ik mijn gedrag veranderen op basis van dat geloof? De centrale geboden zijn God en de naaste lief te hebben!

Hoe komt het nu dat we daar zo weinig van terecht brengen?

Ben vindt ook op dit terrein de wie-vragen veel belangrijker dan de wat-vragen.

De wat-vragen beheersen het leven van de meeste mensen. Wat kan ik het meeste verdienen?

Wat kan mijn carrière bevorderen? Wat wil ik bereiken in het leven? Afgelopen zondag heb ik in een preek daarop ingespeeld bij een preek over Openb. 3: 20, waar de opgestane Heer vertelt wie Hij is (De Amen, de Getrouwe) en Hij ook zegt wie wij zijn: arm en blind en naakt. Jezus staat te kloppen aan de deur van ons hart als de Rechter, als een Koopman die veel in de aanbieding heeft, en als onze Vriend en Gastheer.

Hij zegt wie Hij is voor ons, maar Hij vraagt ook: wie ben jij voor God, voor je vrienden, voor je buren? Jezus is onze Vriend.

En weet je wel wie jij bent: een geliefd kind van God, een vriend van Jezus!

Show your identity!! 

Wat zijn de geheimen van het onzichtbaar overtuigen? En van een onweerstaanbare beïnvloeding? Wat is het geval?

De standaardtaken verdwijnen  steeds meer. Steeds meer  wordt het nodig om techniek te verbinden met unieke vermogens van de mens namelijk:  

persoonlijke creativiteit,

kennis en

relaties

Niets is meer vanzelfsprekend. Het gaat om de heilige opdracht van dromen, durven,  denken en doen. Je kunt ook niet meer aan op toekomstvoorspellingen. Woorden van toekomstverwachting hebben alleen nog inspiratiewaarde. Het leven ontgrenst steeds meer. Alles kan, maar niet tegelijk, stap voor stap. We moeten vaste gedragspatronen die niets opleveren afbreken. Gepland gedrag vereist bewuste intenties. Hoe verander je je automatismen? Neem je startpunt niet in vage doelen, maar doelen die meetbaar,zijn wees actief en persoonlijk.

Tiggelaar gebruikt de MAP formule=meetbaar, actief, persoonlijk. Zijn boek "Vol in balans" bevat de beste columns van de laatste jaren.

Centraal is zijn actietheorie: van denken tot doen.