A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabernakel / Voorhangsel


 

 Tabernakel / Betekenis

Waar komt het woord toch vandaan?

Een tabernakel was een  vervoerbare en draagbare tent. Het was een aanduiding van de woonplaats van God. God reist met zijn volk mee. Alle heidense volken  in de tijd van Israël   bezaten een tempel. Die bleef op dezelfde plek staan en bevatte altijd een beeld van de godheid. Dit was niet het geval met de tabernakel.  God trok mee met zijn volk maar je kon Hem niet zien. Er was geen beeld van Hem. In wolkolom en vuurkolom werd wel iets zichtbaar van zijn kabod, zijn heerlijkheid. Jezus noemt zichzelf de tempel van God:Breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen opbouwen. 

 

De dekkleden van de tabernakel gereconstrueerd door de joden in de woestijn

Het voorhangsel scheurde op het uur dat de hogeplriester het reukofferbracht op het reukofferaltaar. Dit is een symbolische heenwijzing naar het offer van Christus bij zijn sterven. Hij was zelf het reukoffer

Tekening van wolkkolom en vuurkolom.Vuur en woolk zijn symbolische aanduiding van de aanwezigheid van God

 

Het woord tabernakel is een weergave van het Latijnse tabernaculum, wat betekent tent of woning.

De tabernakel was een draag- en  ver voerbare  God woonde in de tabernakel en Hij trok ook met zijn volk mee. Voor de Messias belijdende Joden  is de tabernakel nog niet afgeschaft. Voor hen is de Messias  de poort naar de voorhof van de taberrnakel. De tabernakel was een zichtbaar teken van het inwonen van God. Daar was Gods domicilie. In de voorhof stond het altaar en het koperen wasvast. Bij het altaar was  er vergeving van je zonden. De Messiasbelijdende Joden zeggen dat je altijd  langs het altaar moet gaan om in het Heilige der Heiligen te komen. Dat altaar stond op Golgota. Daarna moet je gewassen worden door het waterbad van het Woord  Altijd brandt de kandelaar die  symbool staat voor het licht van God dat in onze duisternis schijnt. Via het heilige mag je nu verder gaan en komen  in  het heilige der heiligen, in de tegenwoordigheid van de heilige God. In het Nieuwe Testament is Jezus Gods tabernakel. Johannes zegt immers; Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Zo staat het in het Grieks. God woonde in deze Jezus zoals  God vroeger in de tabernakel woonde. Dat heeft Jezus ook zelf op verborgen manier gezegd toen Hij zei:”Breek deze tempé al en Ik zal hm in drie dagen opbouwen”. Daarmee dacht hij aan zijn sterven en verrijzenis. God woont sinds de komst van de Heilige Geest ook in het hart van alle mensen die een relatie met Jeshua hebben. “Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make” zegt Paulus 

Voorhangsel scheurt

 Als Jezus sterft gebeuren er vreemde dingen. Het voorhangsel van de tempel scheurt van boven tot beneden (Matt. 27:51). Niet van links naar rechts of van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Wat betekent dit toch? God laat door dit teken (dat iedere Jood kon begrijpen) zien, dat de eredienst in de tempel nu is afgeschaft. Het voorhangsel scheidde namelijk het heilige  van het Heilige der Heiligen. In dit Heilige der Heiligen stond de ark van het verbond. De symbolische woning van God onder het volk.

 "VERBODEN TOEGANG" opgeheven!!

 Als dit gordijn scheurt wordt de toegang tot de troon der genade ontsloten. Het was in het Heilige der Heiligen heel donker. Maar als het voorhangsel scheurt wordt het licht. Maar nog belangrijker is dat nu iedereen naar de troon der genade mag gaan. Dat was onder het Oude Verbond alleen het voorrecht van de hogepriester op de Grote Verzoendag.

Jezus is de grote Hogepriester 

 Als de grote Hogepriester (Hebr. 4:14) Jezus Christus sterft,mag iedereen voor Gods heilige aangezicht verschijnen. Daarom roept de schrijver: Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade (Heb. 4:16).Wat gebeurde er nog meer toen Jezus stierf?  Er kwam een aardbeving. In het joodse taalgebruik was dit een aanduiding van het laatste oordeel. En de rotsen scheurden. Dat heeft ook een duidelijke betekenis. Als Jezus de toegang tot de troon der genade heeft ontsloten, scheuren de rotsen van de techniek, de rotsen van de wetenschap  en de rotsen van onze acties en dromen. Er is maar één weg tot Gods genadetroon.Voor de schrijver aan de Hebreeën is het gebroken en verscheurde lichaam van Jezus het gescheurde voorhangsel.(Hebr. 10:20).