A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toekomst in one-liners


Zonder bezinning over onze afkomst is er geen toekomst

Zonder bezinning over onze herkomst is er geen thuiskomst.

We vormen als christenen geen begrafenisstoet, maar een bruiloftsoptocht

Wij zijn geen reizigers met een onbekende bestemming, maar pelgrims

We staan met Mozes op de berg  Nebo. We zien het Beloofde land wel, maar uit de verte

Gods toekomst is heilspellend, veelbelovend en onweerstaanbaar

De trekkracht van Gods beloften is sterker dan de zuigkracht van de dood

Onze namen staan opgetekend in Gods receptiealbum. Het Boek des Levens

De wetenschap heeft geen woorden voor eeuwig leven. Ze kent slechts grafieken

We horen van gerichten en geruchten van gerichten

De dag van het gericht is de dag van de grote ontmaskering, ontknoping en onthulling

Ons rupsenleven moet een vlinderleven worden.

Sterven is een ontpoppingsproces, de pop moet vlinder worden

Onze persoonlijke toekomstverwachting is de onthulling van wat in Jezus al is geschied

Hij is verrezen. Wij zullen ook verrijzen

We mogen alle gebeurtenissen zien in het tegenlicht van Jezus comeback

Wat wij de láátste dingen noemen (neergang, ontluistering en de dood), noemt God de éérste dingen.

Openb. 21: 4 ‘De eerste dingen zijn voorbijgegaan’

Het laatste komt nog: de heerlijkheid.