A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twijfel in one-liners


De ezel van Barridan  twijfelde tussen twee  hooischelven

Omdat hij geen keus kon maken, kwam hij van honger om

Het woord twijfel is afgeleid van de stam twee

Van tweeën één: God ziet ons of Hij ziet ons niet

Twijfelen is in tweeën getrokken worden

Twijfelen is op twee gedachten hinken

Twijfelen is in tweestrijd verkeren

Twijfelen is in dubio zijn, een Januskop hebben

Twijfelen is op een tweesprong staan.

Voor Luther was geloof altijd een aangevochten geloof

Voor Luther was de kerk altijd een aangevochten kerk

Alleen gelovigen twijfelen.

Waar rook is, is vuur, waar twijfel is, is geloof

Alleen de  atheïst zegt God bestaat niet

Het is modieus om overal aan te twijfelen

Velen zijn besmet met  het onzekerheidsvirus

Alles is onzeker.  Weet je dat zeker? Ja zeker.

Ook in de bijbel komt veel twijfel voor

Asaf roept uit:Vergéét God  genadig te zijn. ? Zou God het echt wel weten?

Zacharias (Luc.1) was de eerste adventstwijfelaar: Waaraan zal ik dit weten?

Johannes Doper vroeg Jezus: Bent u degene die komen zou ?

Of moeten we een ander verwachten?

Toen de discipelen de verrezen Heer zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden

Als de discipelen de opstanding  van Jezus verzonnen hadden, hadden ze dit nooit geschreven

Er is een zaligmakende twijfel, een gezonde twijfel  en een  verwoestende twijfel.

Als de discipelen niet waren gaan twijfelen aan de onherroepelijkheid van de dood van Jezus. . . .

Dan zouden ze nooit zijn gaan geloven dat de Heer was opgestaan.

In het boek der psalmen heeft twijfel nóóit betrekking op Gods bestaan, wel op zijn Voorzienigheid

Geloven kun je alleen op z'n  paasbest

Hoe kun je de ander die twijfelt, over de drempel van de twijfel heen helpen?