A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Teleurstellingen


 

Krassen in je ziel 

 Veel mensen leven vandaag met teleurgestelde verwachtingen.

Ze zijn teleurgesteld in het leven, in de ander en in zichzelf

Ze zijn in hun hoop beschaamd

Zij hebben diepe krassen in hun ziel en scheuren in hun levensgeluk

 

Scheuren in je levensgeluk

 

Mensen zijn kwetsbaar als een gebroken vaas. Voorzichtig! Niet aanraken!

Gebroken relaties, gebroken idealen zijn kenmerkend voor een gebroken wereld

We zijn uit het paradijs verdreven

Wie schipbreuk lijdt, is drenkeling

Veel huwelijken hebben schipbreuk geleden en de partners zijn drenkelingen geworden

Sommigen voelen zich als een zinkend schip, waarvan het S. O. S.  niet meer gehoord wordt

Je dobbert maar wat rond,  stuurloos, richtingloos, lusteloos en soms bewusteloos

Velen leiden een flets en vreugdeloos leven

Als het ons tegenzit, trekken we ons soms terug in de spelonken van een ragfijn zelfbeklag

Er zijn veel huizen zonder vaders, vrouwen zonder mannen, kinderen zonder ouders

Jezus maakt de massamens tot enkeling en geeft naamlozen een naam

Wees geen solist. Zoek de gemeenschap. Vaar in konvooi